NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

SEB: GÅR GRADVIS MOT 14% MARKNADSANDEL PÅ BOLÅN - DIVISIONSCHEF

Torsdagen den 13 december 2018 kl. 13:53
cziPfdeOH6hOLb7h6K82fDqAjFr0yzax/hfi6zax/FmkSzax/BqA3yrAzN7h6Kqwj1aMj0bB7v7h6KqQzB7h6Kr4zGp47voQ2zax/Pq5+zax/HpRezax+Lb0iMa5/MpQbzpBfN7h6K7h//pk3MoQTvn5bvpAfzp0iMa5+zeNazehizax/IskmzeNazexnMqMj1aMj/b4LEpAzInQjI7h6Kmlmzax/wpQKzeNazehjI7h6KogiMa3bQnl7DnQiI7h6K7h//7h6K7h//f4jO7h6KqQ3yngiMa2Pvr5azax/ipR7Nr4jIn43Cp0iMeMiMa4bCnkmzax/A7iaN7i6QqwiMa3b3ewPyolnDqQzJpAjI7h6Kfwj1aMj0bB7zr43B7h6QmkPK7hb0i57DrA3OoRjIn4jM7h717h6KrAzy7h6K7h//nB6zeNazehjBnlbOrkTynkSzax/PpAfzqwiMa5/MnlbzpBfvr4zJpAjI7h6Kmlmzax/wmkTFnkTN7h6KpBzv7h6KmknA7iaN7i2OqBbKp43I7h6Knwj1aMj0bB6zax/yngiMa4HJpkPvpAfz7h6K7h//r57z7h6K7iaN7i2PqAjI9wiMa0iKegiMa0iKegiMaznD7h6Kr57TmQHzqwiMa5+zeNazehizax/JqArvpAzNmlfDpQTzpwiMa43Or0iMa5nvqA2zax/Hnl6zax/K7iaN7i2P7h6Kr0j1aMj/bl7ImgiMa4SzeNazehfM7h6Kn4jO7h6KnMj1aMj/b4LGnl6zax+za23FrkTynknOnl7Aqwj1aMj/bkrvpwiMa5+zeNazehizax/wpQKzeNazehjI9wiMa2fzr0iMa0j1aMj/b56zax/ApR7OnA3MmkTyngiMa5fDn4zBr0iMeMiMa4PzpwiMa4DvnMiMa5fMpR6zax/vr5ezax/ynlezax/IrgiMa0iKek6zeNazehfM7h6KnB7PoReI7h6KgA3B7h6K7iaN7i2OqwiMa4rvpBbFmgiMa4vJq5/ArkLG7h6KpQOzax/vr5ezax/QogiMa5jIn4jM7h6Kax+LcgiMa4rMmkfQolazax/FpQPHnl6zax/vr5ezax+zeNazexnFmgiMa0iKekPJr0iMa12O7h6Kq57JmQjIr5azax/Hml7FpA3yqQ3In4jG7h717h6KpQOzax+zeNazehfI7h6KokTOngiMa4Pzn0iMa4jOr0iMa5bOpR7O7h6Ko4XKq0Szax/7pArzpwiMa4yzax+za23JqArvpAzNmlfDpQTzpwiMa0j1aMj/b56zax/JpkjyrAjOnkSzax/JpgiMa4fzpwiMa43HmAzOokXInkSzax6zayazax/Nmkfz7h6Khk3OqMiMa3fJqBbOnkTymkvG9wiMa0iKegiMa0iKejb3ewiMa4mzeNazehjM7h6KpBizax/Pq5+zax/Aml7OnkSzax/K7iaN7i2P7h6KpBzA7iaN7i6QqBazeNazehfGoATDpArzpwiMa43Q7h6KmAXG7iaN7i2PpwiMeMiMa4PzpwiMa0j1aMj/b56zax/Aqwj1aMj/b4PNr0iMa5nzqAHNmkPHmgiMa4yzax+za23Nr4XMqRezeNazehfynl6zax/NpQOzax/hr4XxoQvJp4Ozax/y7iaN7i2OqwiMa4HJpAHPqB7zpBbzpwiMa0j1aMj/b56zax/C7iaN7i2PqAfvqAizax+zeNazehfI7h6Kq0j1aMj/bgiMa43In57v7h6Ko0j1aMj/bkLG9wiMa0iKegiMa0iKegiMaznD7h6KqQjM7h6KmlfO7h6KnknOnl7Aqwj1aMj/bkrvpwiMa5bErkTFnl6zax/BmkTNoQ2zax/yqA3HmlfDqQHO9wiMa2TTmBzBnQTvr4zJpAjI7h6KpkzIqQHvqwiMa4nM7iaN7i2PpwiMa0iKehqK9hqP9x+Ka0iMa5/zqwiMa0j1aMj/bl6zax/OokLG7h6Kb1+Hb1iIa1+K7h6Kq4jM7h6K7iaN7i2PqwSzax/2nlezax/FpQPHnl6zax/A7iaN7i6QqBbO7iaN7i2PqMiMa5+zeNazehjQnl7FmgiMa0iKelfDp4LQ7iaN7i2Os5fOmkHOnkSzayazax/HnkSzax/Emkqzax/OqAXM7h6KmlfO7h6Kn4jO7h6KoQXHpkjM7h6KmlfO7h6KqRfvmAzGolbzqA2zax/Nokqzax/PpAfzqwiMa16Kahyzax6zayazax+za23Nmkfz7h6Khk3OqMiMa3fJqBbOnkTymkvG9wiMa0iKegiMa0iKejb3ewiNelazax/Hml7FpA3yqQ3In4jG7h6Kq0j1aMj/bgiMa47Jp0j1aMj/bkSzax/Nowj1aMj0bATF7h6Knwj1aMj0bB6zax/zr5ezax/vpBfvp0iMa0j1aMj/bl6zax/NnkfvpwiMa4SzeNazehfM7h6KmA3IoQjI7h6KpkjyrAjOnlezax+za23QmkLyngiMa43Or0iMa5nvqA2zax/Hnl6zax/A7iaN7i6QqBbDoRfDnQ2zax/D7h6KrlfG7iaN7i2PpAzInQjI9wiMa0iKegiMa0iKegiMa0iMa0iKegOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9giMa0iKeiDJo43I7h6Kh4zIn0iMa0iMexeQ7h6Kc0iMa1iLch2zax+RchiO7h6K7h//7h6K7h//hBzCnlfNmBzM7iaN7i2PpwiMa2fDqAjFr+51==
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Dagens analyser

Dagens analyser den 4 augusti Arkivet för Dagens analyser Prenumerera på Morgonrådet

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Ny Teknik +25,55% +252,22%
Småbolag Sve +25,31% +122,28%
Småbolag Norden +23,06% +82,36%
Sweden High Div +15,83% +16,58%
Sverige MEGA +15,71% +37,58%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Dagens rapporter

 • Athena Investments A/S
 • BankNordik P/F
 • FLSmidth & Co. A/S
 • Hövding Sverige AB
 • Kesla Oy
 • Nokian Tyres Limited
 • Detection Technology Oyj
 • Aktia Bank plc
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Jun 20Jul 20Aug 20125015001750

INDEX

Sverige OMXS30 -0,69% 1734,25
Sverige OMXSPI -0,56% 684,75
Danmark OMXC20 -1,22% 1289,08
Finland OMXH25 0,12% 4151,03
Norge OSEBX 0,66% 847,75
Nasdaq 0,06% 10909,80
Nasdaq 100 0,08% 11064,38
Dow Jones 0,40% 26770,32

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,001 -0,169%
5 år -0,005 -0,307%
10 år -0,015 -0,183%
Euro 0 kr 10,29 kr
Dollar -0,03 kr 8,73 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...