NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

UBER: FICK IN ÖVER 3.000 ANMÄLNINGAR OM SEXUELLA ÖVERGREPP 2018

Fredagen den 6 december 2019 kl. 08:48
xUiPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6KiQHErlfNn4jGpAzInRbOowj1aMj/b4TNr4jI7h6Kjk7zqwiMa4nDmQGzax/PpAfzqwiMa4nEpQKzeNazehjMnlezax+za23DpwiMa0j1aMj0bBnzqwiMa1aIa1+K7h6KmkTH7iaN7i2Op4TDpArvqwiMa4XH7h6KqQjSrkjGp42zax+zeNazexnQnl7BqAjKq0iMa4nM7iaN7i2PpwiMa4mzeNazexnMml7z7h717h6KnkTGokrO7h6KnkSzax+za23Mml/KpR7O7h6KqQXH7h6KmlnNnl6zax/vr5ezax/A7iaN7i6QqA6zeNazehfOr57v7h6KqMj1aMj/b4HzqAvzr4jI7h6KpQbC7h6KmAjQolbv7h6KmlfO7h6KmAXGmkrzr0iMa4nvoRfDqQHO7h6K7h//mkrzqA3M7h6KnknOnl6zax/vr5ezax/HskTyokrCnlfzqwiMa4HMolfDqQjMmlezax/Qnl7FqQ3Ho4jOnkSzax/PqwiMa4nGnl7v7h6KmlbKnkHOnl6I7h6K7h//7h6K7h//iQzAnB7vpwiMa0j1aMj/b56zax+LbwiMa5/MpQbzpBezax/G7iaN7i2OnR7z7h6K7iaN7i2OpwiMa16Kahqzax/D7h6Kn4izax/AnkOzax/vp4LQml7GokrvqRfz7h6KoQ3OnkrJqAzzqATv7h6Kmlmzax+za23NnlvPnkLGmgiMa0j1aMj0bBnzqArMnl/K7h6KqQXH7h6KqA3Kq4XMr4jMmlfN7h717h6Krl/KnQjM7h6Kjk7zqwiMa4yzax/Mml/KpR7OnkSI7h6Kjk7zqBazax/A7iaN7i6QqA3MngiMa0iKekvvn4izax/PpAfzqwiMa16Kahuzax/JpkHMokTB7h6KagiMeNazax/HokLEml7ynl6zax/FrkTyokTOnl7voRfDpQTzqwSzax+za22zax+za233pwiMa43Q7h6Kn4izax/Aqwj1aMj/b4PNr42zax/DpAnvp4LNrAzIoQLvqATv7h6KogiMa4HMolfDoQjI7h6Ko43M7h6KrA3Molezax/vr5ezax/jmAjM7h6KokTOngiMa4vvqwiMa0iKekHJpBfMpQLG7h6K7iaN7i6QrAjM7h6KqQzImgiMa4mzeNazexnMml7z7h6KpQbC7h6KokTOngiMa4SzeNazehjM7h6KnB7vpgiMa4Pzn0iMa5bDpA2zax/wmkHBqBjIn5bFpQTOqAXGp4jM9wiMa2yzax+za23A7iaN7i6QqB7v7h6KrAjxoQ3I7h6Kqwj1aMj0bATOngiMa57vq5/JqBfzqwiMa4XH7h6KmlfO7h6Kh4XIn4XIqMiMa47zqQLPr0iMa43Or0iMa4zIr4izax/A7iaN7i6QqAKzeNazehfInQ2zax/jmAjMqMiMa0iKekLDmQjIqMiMa47GmkTy7h6KmkTImlezax/OpQqzax/AmlbOmgiMa5+zeNazehizax/zpwiMa0iMaAzGp42zax/ypQLy7h6Ko4jHp4zBo4jO7h6M7h6KogiMa4nJqAOzax/vrwiMa4mzeNazexnMml7z7h6KqQXH7h6K7h//n4jGmkfz7h6Krlezax/NolfO7h6KoQXIr4Wzax/JmQuzax/G7iaN7i2Or0iMa4nvpkzGoAjHnkfGnkPHml6zax/JmQuzax/Q7iaN7i2OpATzqwiMa4GzeNazexnMmgiMa5jIn4jM7h6Kn4jMmlazax+za23ImkPI7h6K9giMa5nDp4Hzr0iMa4XH7iaN7i6QoALDnQqzeNazexnM7h6KmA3FnR7PpAfNoQXIr57Jp4KI7h6K7h//7h6K7h//i57JmALzpkjI7h6Ko4XN7h6Kjk7zqwiMa4vvqwiMa4XxoRazeNazehizax/IpRfzqA3OqMiMa4yzax+zeNazexnQqAzBmgiMa4fzp43M7h6Kmlmzax/wqA3IqQbCnkSI7h6KfkSzax/vrwiMa4fz7h6K7h//pkjNr0iMa4bCpQbFnl7vpAfz7h6Ko0j1aMj/b4TynkLNnl7ImgiMa57zp43Onl7vn4izax/OokLG7h6KmAXGmkrzpBazax/KqAXwp4jH7h6KmlfO7h6Kp0j1aMj/b57v7h6KoMj1aMj/b4TImgiMa0iKelbDpA2zax/A7iaN7i6QqA3MngiMa5bFnkfyngiMa4yzax/9okTv7h717h6Kn0j1aMj/b56zax/zpwiMa4mzeNazexnMml7z7h6Knwj1aMj0bB6zax/ynkSzax/ImlfDpQTzp4Lv7h6Kn4XHokTvpBfzpwiMa2fDn4yzax+za231o5jSokTB7h6Kn0j1aMj0bAPynlazax/OokLG7h6Kn0j1aMj0bAfzpwiMa4yzax/w7iaN7i6QqADvpwiMa43Q7h6K7iaN7i2PqAjO7h6Knwj1aMj0bB6zax/vr5ezax/CmgiMa4mzeNazexnMr0iMa47JqBezayazax/M7iaN7i2PpA3O7h717h6K7h//rwj1aMj/bkLyr43Bolezax/JmQuzax/H7iaN7i6QqAfvr0iMa4jI7h6KoRnDpATGokqzax/KmlbNmkrzqA3MngSzax/bpR7ynlezax/Qml6zax/ynlezax/vpAfMmgiMa5bJpgiMa0iKeljOnwj1aMj0bB7OqMiMa43Q7h6Kf4zyogiMa2bCrlvDpArN7h6Knwj1aMj0bB7vqAiI7h6K7h//7h6K7h//j4CzeNazehfIqRfzpwiMa5bOpR/KmkfzqMiMa43Q7h6KplzIn4zBo4jOnl7ImgiMa5bzn43I7h6Kn4jO7h6KnB7vpkHJpkPDr0iMa4DPqRezax/vr5ezax/2okfD7h6KokTOngiMa0iKekvvnBezax/FpQTOqAXGp0iMa0j1aMj0bBnzqwiMa47voQrMrkTyqRjOqAjypAzInQjI7h6Kmlmzax/A7iaN7i6QqA3MngiMa4Xxo0iMa5nzqAHNmkPCnlfzpwiMa0iKegj1aMj/blfzqBjKq5fJnRazax/A7iaN7i6QqBbO7h6KnALzqA2zax/H7iaN7i2PpA3ynl6zax/NnkTvqAizax/I7iaN7i2OqwiMa47Jp43Bnlezax/BoAXMr0iMa4jOr0iMa4rMrkTyp4zBr0iMa4XHr43B7h6K7h//ogiMa5azeNazehfFnl7CnlfNnB6zeNazehjBmkSI7h6K7h//7h6K7h//7h6K7h6K7h//9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH7h6K7h//gAXvoQzH7h6Kiwj1aMj0bATIokTB7h6K7h70b1mzax+S7h6Kbh2TagiMa1qTaN+zax+za22zax+za23cskvzr5bwsl6zeNazehjI7h6Kf4zMnkHOqm
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Dagens analyser

Dagens analyser den 4 augusti Arkivet för Dagens analyser Prenumerera på Morgonrådet

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Ny Teknik +25,55% +252,22%
Småbolag Sve +25,31% +122,28%
Småbolag Norden +23,06% +82,36%
Sweden High Div +15,83% +16,58%
Sverige MEGA +15,71% +37,58%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Dagens rapporter

 • Athena Investments A/S
 • BankNordik P/F
 • FLSmidth & Co. A/S
 • Hövding Sverige AB
 • Kesla Oy
 • Nokian Tyres Limited
 • Detection Technology Oyj
 • Aktia Bank plc
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Jun 20Jul 20Aug 20125015001750

INDEX

Sverige OMXS30 -0,60% 1735,78
Sverige OMXSPI -0,66% 684,05
Danmark OMXC20 -1,42% 1286,53
Finland OMXH25 0,11% 4150,33
Norge OSEBX -0,05% 841,74
Nasdaq 1,47% 10902,80
Nasdaq 100 1,37% 11055,08
Dow Jones 0,89% 26664,40

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,001 -0,169%
5 år -0,001 -0,303%
10 år -0,010 -0,178%
Euro 0,01 kr 10,3 kr
Dollar -0,02 kr 8,75 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...