NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

VOLVO: SPEKULERAR EJ NÄR INFO OM KOMPONENTPROBLEM KAN GES - VD

Fredagen den 19 oktober 2018 kl. 10:06
K5iPfdeOH6hOLb7h6K82fDqAjFr0yzax/kpQLQpMiMa5nDp4Kzax/DpBfz7h6KqR/zoRjGnl7v7h6KogiMa4SzeNazehfM7h6KogiMa5fDn4jI7h6KmAXGmkrzr0iMa4HvpwiMa4HJpkPv7h6K7h//pkjy7h6KslfOnl7GokrvqAizax/DpAnJ7h6KoR7DpAqzax/Jpknvr5fIokTBnkSzax/vrwiMa4fzr0iMa5jKq5ezeNazehfxoRfv7h6KoQXHq4XInkTOnAjGnlezax/JmQuzax+za23FpRbOpA3ynl7ImgiMa4mzeNazexnM7h6KmlfO7h6K7iaN7i2Pr4qzeNazehfMn42zax/ynlbNmgSzax+za22zax+za232nlezax/Nmkfz7h6KjAXGrAXN7h6KrAezax/bml7OokSzax/arkTyqRfzn5ezax/Qokezax/AqAjymkrzpBazax/Rnk7wqMj1aMj/b4TymgiMa5/MnlbNoQXInAjMnkTN9wiMa0iKegiMa0iKeivvpwiMa5+zeNazehjKnkHvn4izax/vr5ezax/kpQLQpMiMa0j1aMj/b56zax+zax7vpArzp0j1aMj/b4rImgiMawiMa43Or0iMa4HPpATv7h6KoQXHpljIokbzqA2zax/QokLFnkSzax/Jpknvr5fIokTB7h6K7h//qMj1aMj/bgiMa5bIml7O7h6Kn4jO7h6KnMj1aMj/bl6zax/NmkPOokfDnRezax/NpQOzax/CmkSzax/wnlfJpA3yngiMa43Or0iMa4fzr0iMa0j1aMj/b56zax/QokHOokrO7h6KmlfO7h6KnMj1aMj0bB7v7h6Kn4jO7h6K7h//o0j1aMj/b56zax/K7iaN7i2P7h6KnlfO7h6KpAXBnR7vpBezax/JmQuzax/FpR7MnkHO7h6KqMj1aMj/b5fO9wiMa0iKegiMa0iKegiMayfzr0iMa5nDoRfDnQ2zax+zeNazehfM7h6KmlfO7h6KrAyzax/A7iaN7i6QqBbO7iaN7i2PqwiMa4rMrkTypR7NmkHzpwiMa5fDp4Kzax/AnkLzr0iMa4Xxo0iMa5nDp4Hv7h6Kp0j1aMj0bBbIokTBml6zax/QogiMa0iKelbFmgiMa4qzeNazexnMmgSzax/kmkezax/QogiMa4DJmA7vqwiMa4Pzn0iMa0j1aMj/b56zax/vr5ezax/A7iaN7i6QqBbO7iaN7i2P7h6KpQPAmlfOpAzInQjI7h6KogiMa5/Jq5jGmlfDpQTzpwiMa4Xxo0iMa4yzax+za23BnkXBqA3AokjMpA2zax6zayazax/Nmkfz7h6Khk3Mr4zI7h6Kh5jIn5bOnkfO7h6KrAzy7h6KnB7zn43BnkTN7h6KrQjwmBazeNazehfIn42zax/KqAjNqQHJpAnzqAjIqMSzax+za22zax+za23kpQLQpQbCnknzpwiMa5nDp4Lz7h6KokTOngiMa4vzp4LzqwiMa4HJpkPzpBfzqA2zax/JpgiMa4fzr0iMa5jKq5ezeNazehfxoRfv7h6KoQXHq4XInkTOq57JmALzpkjO7h6K7h//oQXHpkjM7h6KmlfO7h6Kq0j1aMj/blnzqAHv7h6KrlfNokHOnl7ImgiMa4mzeNazexnM7h6K7iaN7i2Pr4jMnwj1aMj0bB7DpArzpwiMa5fDp4Kzax/voRfDngj1aMj/b4rvqATv9wiMa2vvpwiMa0iKekuzeNazehfIrAzNmkfz7h6Kr4zGp0iMa43Or0iMa5jOn4jGpAzInQjI7h6Knwj1aMj0bB7zqQKzeNazehjN7h6Kmlmzax/Nr5zMnkLNnkSzayazax/znBfzqwiMa4fDqQHPqRbDpQSzax/Hnkezax+za23GnkfIokTBnkSzayazax/OokLG7h6Kn4jO7h6KnACzeNazehfMn4izax/FrA3Mr43GnleI7h6K7h//7h6K7h//i57JmALzpkjI7h717h6KqQXH7h6KjAXGrAWzax/DpAnJqAPzqA3yngiMa4XH7h6KogiMa5nzmQHvpwiMeMiMa4vvpAfGml6zax/JpgiMa43Or0iMa4jI7h6KoQXHq4XInkTO7h6KogiMa0iKekjOr0iMa43QnQ3NnknOnl7wnkvvpAfGokTBqRbTqRfzpgiMa5bJpgiMa43Irwj1aMj/b4TyqMiMa5+zeNazehizax/QolbNmgiMa4PvqAHImkfzqwiMa0j1aMj/bkLyqA3N7h6K7h//qQTvmA7vqAizax+zeNazehfI7h6Knwj1aMj0bB7Q7iaN7i2OpBfvr0iMeMiMa5nDp4Hzr0iMa5bFrkLGngiMa4HPpATv7h6Kp4jymgiMa5fDp4Kzax/vr5ezax/HpRfJqAjMpA2zax+za22zeNazexnQnl7NoR7Dn4jM7h6KrlfNp0j1aMj/b5/KqQrM7iaN7i2OpBbzqATv7h6Knwj1aMj0bB6zax/Frwj1aMj/b5nzpRvDn4jM7h6K82Tds0yI7h6K7h//7h6K7h//7h6K7h6K7h//9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH7h6K7h//fAzv7h6KfAXMqQPvpwiMa0iMexeQ7h6Kc0iMa1iLch2zax+Rch6N7h6K7h//7h6K7h//hBzCnlfNmBzM7iaN7i2PpwiMa2fDqAjFr+Dz==
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Dagens analyser

Dagens analyser den 4 augusti Arkivet för Dagens analyser Prenumerera på Morgonrådet

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Ny Teknik +25,55% +252,22%
Småbolag Sve +25,31% +122,28%
Småbolag Norden +23,06% +82,36%
Sweden High Div +15,83% +16,58%
Sverige MEGA +15,71% +37,58%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Dagens rapporter

 • Athena Investments A/S
 • BankNordik P/F
 • FLSmidth & Co. A/S
 • Hövding Sverige AB
 • Kesla Oy
 • Nokian Tyres Limited
 • Detection Technology Oyj
 • Aktia Bank plc
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Jun 20Jul 20Aug 20125015001750

INDEX

Sverige OMXS30 -0,69% 1734,25
Sverige OMXSPI -0,56% 684,75
Danmark OMXC20 -1,22% 1289,08
Finland OMXH25 0,12% 4151,03
Norge OSEBX 0,66% 847,75
Nasdaq -0,16% 10885,41
Nasdaq 100 -0,17% 11036,72
Dow Jones 0,29% 26740,51

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,001 -0,169%
5 år -0,005 -0,307%
10 år -0,015 -0,183%
Euro 0 kr 10,29 kr
Dollar -0,03 kr 8,74 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...