NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

FED: BÖR INVÄNTA FÄRSK EKONOMISK DATA INNAN AGERAR - MESTER

Fredagen den 11 oktober 2019 kl. 11:58
0niPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6Kh4XMnlfOmgiMa2PzqRfzqwiMeMiMa2nzn0Pxo4jA7h6KogiMa2bGnlnzp43In0iMeMiMa43IqQjM7h6KmlfO7h6K7h//fAjynl7vp0iMa37zqQjMrAizax/w7iaN7i6QqwiMa5mzeNazehfIr42zax/K7iaN7i2P7h6Knwj1aMj/b57NoMiMa4jFpQTJpkzNoMiMa4zInAXMpk3OokXI7h6KokTImkSzax/yngiMa47zqQLPr43M7h6KpQOzax+za23NokSzax/I7iaN7i2OqRfv7h6Kq4XGokbT7iaN7i2Pr4qzeNazehfMn0Szax+za22zax+za232nlezax/Nmkfz7h6Ko4XI7h6KogiMa4jI7h6KoQXMr0iMa4zIr4jMrADP7h6Kpkjy7h6KeALJpQPwnl7B7h6KhAjRqMiMa4jAr4jM7h6KnlfO7h6Kr43G7h6Kq0j1aMj/bgiMa0iKelfJqBbymkrNoRmzeNazehfGp4jI9wiMa0iKegiMa0iKegiMayfzr0iMa0j1aMj/b56zax/QokHOokrO7h6Knwj1aMj0bB6zax/JqRazax/vr5ezax/Qml7v7h6KplzxoQjO7h6KmAjMpQjIn4izax/vrwiMa4fvr43I7h6KpQbC7h6KokTOngiMa4yzax/A7iaN7i6QqBmzeNazehfB7h6K7h//mAjNr0j1aMj/b4PHmgiMa5nvqBezax/KpQLDmRzI7h6KqQHv7h6KnMj1aMj/bgiMeMiMa5+zeNazehizax/zr5ezax/zp4LzqwiMa43IpA3O7h6KqMj1aMj/b5fO7h6M7h717h6KqQ3yngiMa2PzqRfzqwSzax+za22zax+za2377h6Kr43Gnlezax/Nmkfz7h6Ko4XI7h6KmlfO7h6Ko4jIpAjN7h6KmAjy7iaN7i6QpkTDpAqzax+zeNazehfM7h6KmlfO7h6Kjjb/7hb/qMiMa4jFpQTJpkyzax/FpQPHnl6zax/vr5ezax/PpAfQokHv7h6K7h//nkSzax/Hnl6zax/vp4LQml7Gokqzax/InkfB7iaN7i2PpAqzayazax/HnkSzax/vr5ezax/CpQSzax/OolfOml6zax/IpQrv7h6KnknOnl6zax/OnkbFnkSzax/K7iaN7i2P7h6KpQOzax+za23NrA3Bo4jOnl6zax/Nq57Dn4jM7h6KqQzB7h6Kr4zGp0iMa43IqRezeNazehfGp4TDpArvqwiMa4Xxo0iMa4HJpBbPplfDpQSI7h6K7h//7h6K7h//g4XI7h6KqQ3yngiMa43Or0iMa4fz7h6KqQjImlbOngiMa4OzeNazehfOpAzInQ3MpA2zax+zeNazexnQnl6zax/DpAnGmlfDpQTNnwj1aMj0bB7Q7iaN7i2OpBfIokTBml7ImgiMa5nvqAzO7h6K7h//mALvpAfvn4izayazax/HnkSzax/vr5ezax/ynlezax+zeNazehfM7h6Kmwj1aMj/b5fOqAizax/JpgiMa2nzn0iMa4zIr4izax+zeNazexnQnl7Mnk3Bnl7vqwiMa5+zeNazehizax/Qml7DmlfDpQTzqwiMa4mzeNazexnM7h6K7h//okTAp43OokXInkSzax/MrkTO7h6KawPKqAXxnkTOpgj1aMj/bkLzr0Szax+za22zax+za23bnlbOnl6zax/QokLGngiMa4zIr4izax/vrBbG7iaN7i6QoA2zax/Crl7PrAzymgiMa4vJpwiMa4nvpATN7h6KmALvpAezax/yngiMa4Lzn43H7iaN7i6Qr4jM7h6KqQXH7h6KrAzy7h6Kpgj1aMj0bBfzr0iMa0iKekfzpwiMa12R9h2S7h6KqQjKr4jHmAjM7h6KrAzGp4izax/vr5ezax/4hOP17h6KqQHPp4Lz7h6KqQzBpA3Gnl7v7h6KnR6zeNazehfIqQjMpA2zax/A7iaN7i6QqwiMa0iKel/Jp4zxskKzeNazehfOr4Tvn4jM9wiMa0iKegiMa0iKegiMa0iMa0iKegOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9giMa0iKeiPvoR7JqAjymkHOokXInkSzax+zay6ObwiMa1uzax+PahyLbNyNagiMa4vOr5/N7hb/7h747h74r5rDr5fzqwTxpQOzaynHmkHMpR7zn43Fr4zJpwiMa0iKegiMa0iKeiTTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReVR=
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Dagens analyser

Dagens analyser den 4 augusti Arkivet för Dagens analyser Prenumerera på Morgonrådet

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Ny Teknik +25,55% +252,22%
Småbolag Sve +25,31% +122,28%
Småbolag Norden +23,06% +82,36%
Sweden High Div +15,83% +16,58%
Sverige MEGA +15,71% +37,58%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Dagens rapporter

 • Athena Investments A/S
 • BankNordik P/F
 • FLSmidth & Co. A/S
 • Hövding Sverige AB
 • Kesla Oy
 • Nokian Tyres Limited
 • Detection Technology Oyj
 • Aktia Bank plc
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Jun 20Jul 20Aug 20125015001750

INDEX

Sverige OMXS30 -0,69% 1734,25
Sverige OMXSPI -0,56% 684,75
Danmark OMXC20 -1,22% 1289,08
Finland OMXH25 0,12% 4151,03
Norge OSEBX 0,66% 847,75
Nasdaq 0,04% 10907,05
Nasdaq 100 0,05% 11060,13
Dow Jones 0,34% 26754,32

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,001 -0,169%
5 år -0,005 -0,307%
10 år -0,015 -0,183%
Euro 0 kr 10,29 kr
Dollar -0,02 kr 8,74 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...