NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

NEW YORK: SVAG INLEDNING PÅ VECKAN, S&P 500 -0,9%

Måndagen den 2 december 2019 kl. 22:14
VgiPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6Kjjb/9k6zeNazexnMqQjMpA2zax/wmkbFmkfz7h6KrkTynl6zax/H7iaN7i2PpAfvnQjI7h6K9giMa4fzmQjHmAjM7h6K7h//pgj1aMj/bkTvn5azax/A7iaN7i6QqBbOmgiMa4vvpAfzp5bymkqzax+H7h6KnknOnl6zax/NrA3BmgiMa4zIn5jNr57Dn43OmgiMa4Xxo0iMa0j1aMj0bAHvn0iMa4vvpAfzp5bJqAWI7h6K7h//7h6K7h//f4XR7h6KgAXInlazax/Nr4XMmAXGmkrNokTynluzax/Qml6zax/Inkezax+L7h71a0iMa5/MpQbzpBezax/OokLG7h6KaxqIbNuN9wiMa2fzr0iMa47MnkfvqAizax/h7h6QmkPK7hb0i0iMa1iKa0iMa0iKelbE7iaN7i6QpAGzax+K7h71cgiMa5/MpQbzpBezax/OokLG7h6KaMSLahezax/HnkfvpwiMa2TvqQfvqlazax/FpQPKpRbDr4zIn4jS7h6Kr43Kq43yngiMa12zayaL7h6Kq57JmQjIr0iMa0iKelfDp4Kzax+S9xiQc0Szax+za22zax+za23hnkHOpR7Qolazax/Qml6zax/ynlezax/Pq5+zeNazehjO7h6KnkTymlbO7h6Knwj1aMj0bB6zax/ymkrGokrQml7JqwiMa4Xxo0iMa4jInl7Bok7Jp43B7h6KpkjymkSzax+za23AmlbOokrCnlfzqwiMa5jKq4LzrAfz7h6KqRezeNazexnMqRfv7h6KpAjynMj1aMj/bkTBnkSI7h6K7h//7h6K7h//ewj1aMj0bB7No43In4jGpwiMa4nDmQGzax/DpALzn4TDpArNrAzN7h6KqRezeNazexny7h6Kmlmzax/zr5ezax/Jrwj1aMj/b4TOmlezax/Nr43MoRezax/DpAGzeNazexnKqQbCnknNokTynluzax/D7h6K7h//gQzImgiMeMiMa4PzpwiMa4ezeNazehfHq43ynlazax/znBfzqwiMa5bQmkrvqAizax+zeNazehfI7h6Krwj1aMj/b4TOmlezax/7iOOzax/DpAGzeNazexnKqQbCnknNokTynluzax/A7iaN7i6QqwiMa4zIn5jNr57DpwiMa0iKekyzax/jiO2I7h6K7h//7h6K7h//ggiMa4fzpwiMa4TznQ3Oolnv7h6Krwj1aMj/bkrNoMj1aMj/bkLzpwiMa4nvpATN7h6K7iaN7i2OrAjI7h6KnlfO7h6Kj5rDr5fzqAzIp0j1aMj/b4rB7h6KnB6zeNazehjI7h6Kjjb/7hb/qMiMa5/MnlbDn4jIr0iMa0iKeifJpA3Gn0iMa3fMrkPK7h6KpQOzax/vr5ezax/jiO2zax/FpQPHnl6zax/vr5ezax+zeNazehjOnl7A7iaN7i6QqA2zax/OrkLGml6zax/K7iaN7i2P7h6KqRezeNazehjG7h6KpQbC7h6KmkLPpkzIoljH7h6KqQXH7h6K7h//okPKpR7Onl7vqMiMa4nM7iaN7i2PpwiMa27MmlbDp4zzpwiMa4Xxo0iMa23MnQjIr4zImgSzax+za22zax+za23hpQOzax/G7iaN7i6QoMiMa5+zeNazehizax/GmlvzpwiMa5jKq4rvrwiMa3jhegiNelazax/CmkTynkLNpkzIolbOnl6zax/lokLwrl6zax/gpRbN7h6KogiMa4jI7h6KokTOnl7QoBizax/vr5ezax+za232pQTvp4ezax/iqBjHq0iMa4HvpwiMa4HJpkPv7h6KmlfO7h6Ko0j1aMj0bADv7h6Kr5jGp43MpA2zax/HpRezax/9okTv7h6KpQOzax/DpArzr0iMa43Qr43G7h6Kpwj1aMj/blazax/DpATvpwiMa0iKekfzpwiMa12P7h6Kn4jxnkPwnl6I7h6K7h//7h6K7h//fknOnl6zax/AqAjymkrzpBazax/No4XKq4zInQuzeNazexnBr4zy7h6K7h6MeALvmQGzax/4qAzymlyzax6zax/Aol7vn4jN7h6KrkTynl6zax/H7iaN7i2PpAfvnQjI7h6K7h6MeRzwnl6zax+za23bpQTymlyzax6zayazax/QokLFnlezax/BskTImkfz7h6KnALzqA2zax/ynlfvp4DCmkTynkLNmkHOokjM9wiMa2PvmRyBqMiMa5nvqwiMa5jKq0iMa1+zayaP7h6K7h//q57JmQjIr0Szax+za22zax+za23iqA3Fr4XMr4zGp5nzqAHvqAjI7h6Kf4jzqAizax/Cml6zax/InkfBqA3ynl7vr5azax/OokLG7h6KrkTynl7Knl7ApR7H7h6KnB6zeNazehjI7h6KpAjPr57vp0iMa43Q7h6K7h//eA3IoMiMa4XA7h6KekPzqAzxmgiMa2PzqB7Dp4Kzax/askTxo0Szax//oRfDnkSzax/Nowj1aMj0bATF7h6KagiMeNmzax/KqAXxnkTO9wiMa0iKegiMa0iKeijOr0iMa5bOokrvpAfz7h6KpQLEnl/Molazax/yqAXB7h6Krl/K7h6KnALzqA2zax/wpQLvnMiMa4yzax/NnkHOpR7I9wiMa2jIp4zBr0iMa5jKq4rDnBfzqwiMa5fDp4Kzax+za23gnljOnl7N7h6Kq4LvpAjMml6zax/dq4jx7h6KpQbC7h6Kn4jNqMiMa43Gp4zzqA3yngiMeMiMa2XKnkazay6zax/vr5ezax/NoMj1aMj/b57KmgiMa0iKel/MpQfPoRfDpQTNmAjBqwj1aMj/b4TNpAzInQ3MpA2zax/Tr5fzqALDnQ3MngSzax/bml7vr4vJpwiMa2XDp0iMa5bOnkqzax+M7h71bwiMa5/MpQbzpBeI7h6K7h//f0j1aMj/b57zpkXO7h6KqA3Nmkfz7h6Kel/vmQvz7h6Kn57TnRezax+LawiMa5/MpQbzpBezax/NnkfvpwiMa47Jp43Bnlezax/Np0j1aMj/b5/Kr0iMa4jI7h6K7h//qRfvr5jNrl/Kn43Onl7DpAqzax/A7iaN7i6QqwiMa4jI7h6KpQLEnkGzeNazehfGp42zax/D7h6KiRjMokTvpgiMa5bJpgiMa4XMpQ3yngiMa4zIrAjNr4jMml7z9wiMa0iKegiMa0iKei3Kq4Lz7h6Ko43In4Lvn4jN7h6KpAjy7h6KnkSzax/yqBzB7h6Kq57JmQjIr0iMa4yzax/ynlezax/Nrl7v7h6Kmwj1aMj0bB7NoQLDpk3OnleI7h6Kf4XxoMiMa4vvqwiMa2De7h6K7h//hkXMnQ3I7h6Kn57vnQzO7h6Krl/K7h6KqAzFr4HPqBbzpwiMa4mzeNazexnM7h6Kr4jFpAzFowj1aMj/b5fOnkSzax/znBfzqwiMa43Or0iMa4vv7h6KmALDrAzO7h6KpkjM7h6K7h//pR/OokPDqRfDqQGzax/FqAzInMiMa2zKo4XInlnJp5zHnl7ImgiMa4mzeNazexnM7h6Kax+Ma0iMa4Xxo0iMa16Kax2I7h6K7h//7h6K7h//iAXFrgiMeMiMa5bJpgiMa5azeNazehfGoAjM7h6KrAzynkXNr57zmkPDpArzpAvzr4jM7h717h6Kr43Kq43yngiMa12P7h6Kq57JmQjIr0iMa4jAr4jM7h6KmlfO7h6KhkXMnQ3I7h6K7h//iRfvpALzsgiMa4Tzn4rMmkfzqA3O7h6KmkHOokjI7h6Kr4zGp0iMa5jIn4jMrAzFr0iMa4nM7iaN7i2PpwiMa4CzeNazehfHrAzFr0Szax//oRfDnkSzax/Cml6zax/ypQbF7h6KqBjNmlezax+za22zeNazexnQnl6zax+Nbh+zax/KqAXxnkTO7h6KqQjymkSzax+zeNazehjMqRbFoknOnleI7h6K7h//7h6K7h//iwj1aMj/b4TOmkSzax/K7iaN7i2P7h6Kn4jI7h6KmkPzqAzFmkTNoQ2zax/OokWzeNazehjMokTBnkSzax/Qml6zax/Pq5+zax+P7h6Kq5jIoRfzqwiMa5fDp4Kzax+L7h71c16zax/KqAXxnkTO9wiMa0iKegiMa0iKegiMa0iMa0iKeirMmkmzaO2zax/h7h6QmkPK7hb0i0iMa1iKa0PDpAfzs0iMa4OzeNazehjIn43BnkSzax/ynkSzax+M7h6Kn4jxnkPwnl6zax+za22zax+za230okLyoMj1aMj/b4LGmgiNegiMa2zInB7JpBezax+za22zax+za22zax+zax+za22H9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOzax+za236nkTMokGzax/0nl7zsAzI7h6K7h70b1mzax+S7h6Kbh2TagiMa1qTah+zax+za22zax+za23cskvzr5bwsl6zeNazehjI7h6Kf4zMnkHOOK
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Dagens analyser

Dagens analyser den 16 juli Arkivet för Dagens analyser Prenumerera på Morgonrådet

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Ny Teknik +31,02% +247,18%
Småbolag Sve +28,90% +120,22%
Småbolag Norden +28,86% +80,61%
Sweden High Div +24,53% +16,71%
Sverige MEGA +23,28% +38,33%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Dagens rapporter

 • Smoltek Nanotech Holding AB
 • TagMaster AB
 • F-Secure Oyj
 • HKScan Oyj
 • Adevinta ASA
 • Akastor ASA
 • Borregaard ASA
 • Norske Skog ASA
 • Norwegian Air Shuttle ASA
 • Pareto Bank ASA
 • SATS ASA
 • Telenor ASA
 • XXL ASA
 • AQ Group AB
 • Atlas Copco AB
 • Fastighets AB Balder
 • BE Group AB
 • Camurus AB
 • CellaVision AB
 • Collector AB
 • Dometic Group AB
 • DORO AB
 • Elos Medtech AB
 • EQT AB
 • Formpipe Software AB
 • Getinge AB
 • Gränges AB
 • Haldex AB
 • Hansa Biopharma AB
 • HiQ International AB
 • Husqvarna AB
 • Mycronic AB
 • NGS Group AB
 • Orexo AB
 • Q-Linea AB
 • Rejlers AB
 • Sandvik AB
 • Sweco AB
 • Swedish Orphan Biovitrum AB
 • eWork Group AB
 • Enzymatica AB
 • Basware Corporation
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Maj 20Jun 20Jul 2014001500160017001800

INDEX

Sverige OMXS30 -0,63% 1756,67
Sverige OMXSPI -0,45% 685,33
Danmark OMXC20 -0,67% 1300,16
Finland OMXH25 -0,29% 4050,88
Norge OSEBX -0,56% 836,14
Nasdaq -1,34% 10409,27
Nasdaq 100 -1,46% 10545,63
Dow Jones -0,29% 26792,95

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,001 -0,169%
5 år -0,001 -0,338%
10 år -0,012 -0,179%
Euro -0,01 kr 10,35 kr
Dollar -0,02 kr 9,05 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...
Fler...