NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

SHORTCUT MEDIA: KUNDAVTAL MED DISCOVERY UPPSAGT

Tisdagen den 30 juni 2020 kl. 07:09
byiPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6KiQvJqBfxrlezax/bnkfDmlazax/ypRfOnl7wpQLvnMiMa27JpAezax/hr57znlezax/4okLH7h6K7h//o43M7h6Knwj1aMj/blfO7h6KnlfO7h6KmlnOmkKzax/Hnkezax/2olbxpRnzqByzax/cnlfRpR7FqMiMa2TJqArz7h6Krl/KqQ3Br0iMa4yzax/NokSzax/IrlnvqA3In4izax/ApR7H9wiMa0iKegiMa0iKeifzr0iMa4nMmkPB7iaN7i2PqwiMa43Q7h6KnlfO7h6Kq57zqRbHnkfynkLvpAfz9wiMa0iKegiMa0iKegiMaz/vqBfzqATv7h6Ko43M7h6Knwj1aMj0bB6zax/vrBbDoRezax/vr5ezax/ApR7OqMj1aMj/b5fOmgiMa5bvpk3MmAjOmgiMa5+zeNazehizax/Pr5nvp4fv7h6Kq57JoAjFr0iMeMiMa4PzpwiMa4fzr0iMa0iKegj1aMj/b56zax/D7h6Kn43BqQKzeNazehfBnlezax/A7iaN7i6QqwiMa5fDn4zBr0iMa43Or0iMa4jNr4zHnl7v7h6KrAzGoQ2zax/QpQLTpkjM7h6Kn4jO7h6KogiMa5azeNazehizax/AmkLG7h6KoQ3I7h6Kqwj1aMj0bB7v7h6K7h//qQzB7h6KpQOzax6zayazax/NoR7DrAjM7h6KiQvJqBfxrlezax/bnkfDmgSzax+za22zax+za23jq5/N7iaN7i2OnQTDpArzpwiMa4HvpwiMa4HJpkPv7h6KmlfO7h6KokTInk6zeNazehfMmgiMa4jOr0iMa4zIr0j1aMj/b4HOqRfvq5+zax/K7iaN7i2P7h6KmQzMoQ2zax+P7h6KpkzGoAXInl6zax/FqAXIpR6zax+za23K7iaN7i2P7h6K7iaN7i2PqBbwmlbDqMiMa4Pzn0iMa5bOml7O7h6KogiMa46zeNazexnMoA3I7h6Kmlmzax/Aowj1aMj/b57yngiMa4HQml7OmkLzr0iMa16Kax+I7h6K7h//7h6K7h//ggiMa5bvpk7vpAezax/Hnkezax/vr5ezax/vrBfvp4jO7h6KqMj1aMj/b4rN7h6Krl/K7h6KogiMa5bDpwiMa4TPrA3MmkTyngiMa4nJqAOzax/A7iaN7i6QqBmzeNazehfIr43N7h6Kn4jI7h6Kp0j1aMj0bB/vpAfz7h6K7h//pQPN7iaN7i2Or5fIokTBnkSzax/Pq5/C7iaN7i6QqA2zax/JpkHMokTB7h6KqQLPr4jO7h6Kmlmzax/OqAjyoAizax/FrA3Mr43Gnlezax+Ma16K9wiMa0iKegiMa0iKegiMa0iMa0iKegOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9giMa0iKei6zeNazexnMqR7zn43Fr4zJpAjI7h6K7h70b1mzax+S7h6Kbh2TahqTa1+zax/Cr5fKqMiNegiMfwiMfBfRolfOnl6ImQXH7h74eAXMqR7zn43Fr4zJpwiMa0iKegiMa0iKeiTTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoRe40=
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Ny Teknik +35,50% +266,96%
Småbolag Sve +29,29% +126,92%
Småbolag Norden +28,27% +86,36%
Small Cap USA +27,17%
Technology +25,97% +193,75%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Dagens rapporter

 • Tryg A/S
 • Kværner ASA
 • Ocean Yield ASA
 • Cellink AB
 • Investment AB Öresund
 • Corem Property Group AB
 • AGES Industri AB
 • Besqab AB
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Maj 20Jun 20Jul 201400150016001700

INDEX

Sverige OMXS30 0,07% 1713,78
Sverige OMXSPI 0,01% 668,76
Danmark OMXC20 0,61% 1289,52
Finland OMXH25 0,12% 3971,16
Norge OSEBX -0,54% 806,63
Nasdaq 1,44% 10492,50
Nasdaq 100 1,36% 10666,70
Dow Jones 0,68% 26067,28

RÄNTOR OCH VALUTOR

5 år 0 -0,343%
10 år -0,005 -0,182%
Euro -0,01 kr 10,41 kr
Dollar 0,01 kr 9,19 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...