NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

ADDLIFE: FÖRVÄRVAR ITALIENSK VERKSAMHET INOM AVANCERAD KIRURGI

Fredagen den 18 september 2020 kl. 19:44
qNiPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6KhkjyokbDpBfzoQTDoQ7Jp43Bnlezax//n4fGoknz7h6Ko43M7h6Kr4jxoQTvr0iMa43Qr43G7h6K7h//pkjy7h6Kolfvp4zzpBbFmgiMa3b7eiezax/6nk3Gr4vxml7z7h6KpQOzax/A7iaN7i6QqBmzeNazehfMrwiMa43Q7h6Kn4jMmlazax/Qnl7FqQ3Ho4jO7h6KokTJpgiMa43QmkTxnl7vn0iMa0iKekHDqBjMnQyI7h6K7h//7h6K7h//f4jO7h6KnB7vpkqzeNazehjM7h6Kmlmzax/zr5ezax/KqAjNqQPzn4fzp43In4iI7h6K7h//7h6K7h//jAjMoRbvpkvzr4jI7h6KpQPN7iaN7i2Or5fzqwiMa4bDqAHv7h6Kc0iMa4PDp4DJpAjM7h6KnljMpMiMa5+zeNazehizax/ynkSzax/Dr43GokjIqQHv7h6KrAjMoRbvpkvzr4jI7h6K7h//okTJpgiMa4jOr0iMa5bznQPzpBezax/y7iaN7i2OqwiMa23yn4LDnAizax/MnkfvpwiMa0j1aMj/b56zax/zr43wp4jMmkezax/NpQOzax/GnlnzqA3Ir0j1aMj0bB6zax/K7iaN7i2P7h6Kn4jI7h6K7h//pAXMn4zNoQ2zax/JmQuzax/xnkTOqA3GnljMpR/zolbFmgiMa4PvqAHImkfzpwiMeMiMa4vzr4jM7h6Kn4jO9wiMa0iKegiMa0iKegiMaymzeNazexnMrwj1aMj/b57Qnlezax/DpATzmwj1aMj/b56zax/vr5ezax/QogiMa5bO7iaN7i2OqAHzqwiMa5mzeNazehjM7h6Kpwj1aMj/b57Qml7J7h6KogiMa2zOmkLDnkSzax/DpAXH7h6KnlfO7h6KokTOqAjNqQ3Ir0iMa0iKekPvqAHImkfNpQPM7iaN7i2Pn4izax/y7iaN7i2OqwiMa5nD7h6KqQjymkSzax/OokfDnQ3MngiMa4vvqwiMa5bOpR6zax/FpQPKnlfzpBazax/D7h6KnALzqA2zax/Hml7FpA3ynl6zax6zayazax+za23N7iaN7i2OnQjM7h6Kh43MqMP3qAzF7h6KiBzynkLG7h717h6KmknA7iaN7i2OqBbPr5nzmQHGokTBqQbCnkmzax/A7iaN7i6QqwiMa2Pzn5fzmQuzax/K7iaN7i2P7h6Kekfyh4zAngiMa4yzax/zpwiMa0iKekHJpkPzpBfvqwSzax+za22zax+za23iokLGr56zeNazehfynlezax+zeNazehfM7h6KrAzGp4HJqA3O7h6Kmlmzax/zr5ezax/Kqwj1aMj0bBnIokTBqQ7zqQLPr0iMa43Q7h6KrlfG7iaN7i2OpAfNoQ2zax+za23yol7zoRfDpBnzqRfzqAzInQ3M7h6Kmlmzax/Dr43GokjIqQHv7h6KplzIn4zBo4jOnl6I7h6KflfO7h6KmAjNp5jO7h6Knwj1aMj0bB7Q7iaN7i2OpBfvqMiMa4jMo0j1aMj/bkLGmlazax+za23DpAXH7h6Kb1izax/ymkrvqwiMa4jAr4jM7h6KpQnAnkTOp4zBnMj1aMj0bB7vpAfzr0iMa43Q7h6Kr57vpBbvoRfDpQTzpwSzax+za22zax+za2347iaN7i6QqBmzeNazehfMrAjO7h6KmAjy7iaN7i6Qplazax/zpAfvqRezax/Hml7BokTzp4LO7h6Kq4XNolfDrwiMa5+zeNazehjQnl7FmgiMa23yn2LDnAjN7h6KqAjNrkLOmlezax/Knl6zax/voRfDngiMa0iKeljIn4jM7h6KrAjMoRbvpkvzr5azeNazehjMnlezax+Ma16K9wiMa0iKegiMa0iKegiMa0iMa0iKegOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9giMa0iKei6zeNazexnMqR7zn43Fr4zJpAjI7h6K7h70b1mzax+S7h6Kbh2TahqTah2zax/Cr5fKqMiNegiMfwiMfBfRolfOnl6ImQXH7h74eAXMqR7zn43Fr4zJpwiMa0iKegiMa0iKeiTTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoRejf=
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Dagens analyser

OBS! Information från igår!
Dagens analyser den 28 oktober Arkivet för Dagens analyser Prenumerera på Morgonrådet

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Small Cap USA +19,8%
Japanfond A +12,3% +58,1%
Småbolag Global +11,2%
Ny Teknik +11,0% +284,3%
Asienfond +10,9% +99,0%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

Senaste bloggarna

Fler blogginlägg

Dagens rapporter

 • Aspo Plc
 • Annexin Pharmaceuticals AB
 • Etteplan Oyj
 • F-Secure Oyj
 • Fortum Corporation
 • Kesko Oy
 • Metsä Board Corporation
 • Nokia Corp
 • Olvi Oy
 • Qt Group Plc
 • Raute Oyj
 • Sanoma Plc
 • Solteq Oyj
 • SRV Yhtiöt Oyj
 • Teleste Corporation
 • Terveystalo Plc
 • Aker BP ASA
 • AqualisBraemar ASA
 • DNO ASA
 • Equinor ASA
 • Norwegian Air Shuttle ASA
 • Orkla ASA
 • Pareto Bank ASA
 • Polarcus Limited
 • REC Silicon ASA
 • Siem Offshore Inc.
 • SpareBank 1 SR-Bank ASA
 • Sparebanken Sør
 • European Institute of Science AB
 • Everysport Media Group AB
 • FastOut AB
 • Smoltek Nanotech Holding AB
 • Sparebank 1 Ringerike Haldeland
 • TGS-NOPEC Geophysical Company ASA
 • Zalaris ASA
 • DSV Panalpina A/S
 • Fast Ejendom Danmark A/S
 • Grønlandsbanken Aktieselskab
 • NNIT A/S
 • Nordfyns Bank A/S
 • SmallCap Danmark A/S
 • Spar Nord Bank A/S
 • Strategic Investments A/S
 • Tivoli A/S
 • Everysport Media Group AB
 • FX International AB
 • Bygghemma Group First AB
 • BioInvent International AB
 • Fenix Outdoor International AG
 • Invisio Communications AB
 • Alzinova AB
 • Artificial Solutions International AB
 • DDM Holding AG
 • Heliospectra AB
 • Lauritz.com Group A/S
 • ScandBook Holding AB
 • Stille AB
 • TC TECH Sweden AB
 • XMReality AB
 • CapMan Plc
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Aug 20Sep 20Okt 2016501700175018001850

INDEX

Sverige OMXS30 -2,34% 1722,66
Sverige OMXSPI -2,76% 681,08
Danmark OMXC20 -2,35% 1317,97
Finland OMXH25 -2,93% 4113,37
Norge OSEBX -3,19% 799,68
Nasdaq -3,73% 11004,87
Nasdaq 100 -3,93% 11142,76
Dow Jones -3,43% 26519,95

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån 0 -0,178%
5 år -0,015 -0,378%
10 år -0,017 -0,21%
Euro 0,08 kr 10,39 kr
Dollar 0,12 kr 8,84 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...
Fler...