NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

ASCELIA PHARMA: GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 98,7 MLN KR

Tisdagen den 30 juni 2020 kl. 18:39
rOiPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6KelbxnkLDmgiMa3/Cml7HmgiMa4rzpAXHnwj1aMj0bB6zax/zpwiMa57DoRfvn0iMa4TTnkPDqRbDpQSzax/JpgiMa0iKehezayaR7h6KpkzGoAXInl6zax/voRfDnl6zax/JmQuzax/OokLGnwj1aMj0bB7N7h6KmQzMoQ2zax+Tc0iMeNqzax/HokLEpQTzqwiMa4HMpQTJqwSzax+za22zax+za232nlezax/AqA3HnMj1aMj/bl6zax/vrwiMa4jOr0iMa5/MnlbNpkjyn4jGmkTyngSzax+za22zax+za23inkbFpAzInRbFrl7NnkSzax/NmlfOnlazax/OokLG7h6Kax2zax/FqAXIpR6zax/Knl6zax/voRfDngiMeMiMa5nDp4Hzr0iMa4zIpAjw7iaN7i2OqwiMa4jI7h6KqA3wmlfO7h6Kq0j1aMj/bgiMa0iKekbDqAHv7h6Kc0iMa5/MpQbzpBezax/Aqwj1aMj/bkSzax/OolbymkrzpBazax/Nr0j1aMj/b4TBpAzInRbFrl7N7h6Kq0j1aMj/bgiMa16M7hb/c1+zax/FqAXIpR6I7h6K7h//7h6K7h//fkPDqRbDpQTNp4zFrAzynkSzax/FpQPHnl6zax/vpBmzeNazehfIn43N7h6Knwj1aMj0bB6zax/vr5ezax+zax6zeNazexnFmgiMa5/MngPFpQPHnl7NokjGp42zax/voRfDrAzOnlfzqwiMa0iKekzInwj1aMj0bB6zax/ynkSzax/Kp43Inl7vn4izax/GmkTNnl7DpArzpwiMa43Q7h6Khk3InQXMmkKzayazax/NpQOzax/A7iaN7i6QqwiMa4SzeNazehfMrA3MmkTyngiMa47znAzIpAjM7h6KqQzB7h6K7h//ogiMa4fzpwiMa4HGokTDqQHv7h6KnA3N7h6KaMPNr5jyokjI7h6KiR/vqAHGngiMeMiMa5bvplezax/A7iaN7i6QqwiMa4rzpAjMnkLGmgiMa47Jp43BqMj1aMj/b4TymkOzeNazehjG7h6M9wiMa0iKegiMa0iKei7GmkTy7h6Kn4izax/NpQOzax/OnkbFpA3yngiMa43Fr4zzqwiMa4yzax/zpkzNqQzJpwiMa0j1aMj/blfzqAnvpATN7h6Kn4izax/zs4zNr4jMmkTyngiMa43Fr4zz7iaN7i2OnQ3MpA2zax+za23/i1ezax/JmQuzax/6mkTynkLNmA3IoQjI7h6KfAXIn4jM9wiMa0iKegiMa0iKegiMa0iMa0iKegOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9giMa0iKei6zeNazexnMqR7zn43Fr4zJpAjI7h6K7h70b1mzax+S7h6Kbh2TahqTa1+zax/Cr5fKqMiNegiMfwiMfBfRolfOnl6ImQXH7h74eAXMqR7zn43Fr4zJpwiMa0iKegiMa0iKeiTTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoRekg=
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Ny Teknik +36,35% +263,77%
Småbolag Sve +27,74% +124,32%
Småbolag Norden +26,38% +83,80%
Small Cap USA +25,33%
Technology +24,75% +190,63%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Dagens rapporter

 • Eolus Vind AB
 • NFO Drives AB
 • RNB Retail and Brands AB
 • Kungsleden AB
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Maj 20Jun 20Jul 201400150016001700

INDEX

Sverige OMXS30 -0,46% 1712,53
Sverige OMXSPI -0,38% 668,67
Danmark OMXC20 0,59% 1281,74
Finland OMXH25 -1,00% 3966,31
Norge OSEBX 0,26% 811,01
Nasdaq 1,44% 10492,50
Nasdaq 100 1,36% 10666,70
Dow Jones 0,68% 26067,28

RÄNTOR OCH VALUTOR

5 år 0 -0,343%
10 år -0,017 -0,177%
Euro -0,02 kr 10,4 kr
Dollar -0,05 kr 9,18 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...
Fler...