NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

EUROPABÖRSER: BREDA UPPGÅNGAR, DAIMLER UPP, STOXX 600 +1,6%

Fredagen den 16 oktober 2020 kl. 17:58
nKiPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6KfljMpR/vmwj1aMj0bB7Nnl7ImgiMa5bOnkqzax/PpAfzqwiMa4nMnkfvnQjI7h6KpQbC7h6Kr4XB7h6K7h//r4zGp47voQ2zax/ynkLvqwiMa43Q7h6Kr4XMqQfvnQjIqMiMa4Tzn4qzeNazehjInQ3M7h6KrAzGoQ2zax/Pr4KzeNazexnNr4jN7h6Kmlmzax/vpkjMokHvpBbFmgiMa0iKeknDpA3IqQPDpAzNr4jMpwiMa3bOnlnzpwiMa2PIrkbCokTN7h6KrlfOmkLvpAfz7h6KmkTB7iaN7i2PnkTyngiMa4mzeNazexnMrlfN7iaN7i2Or5fIokTBml7ImgiMa4mzeNazexnM7h6KnlfO7h6K7h//pBzOr0iMa5bO7iaN7i6Qn5/voQjO7h6KokTImkSzax/QmkLzr0Szax+za22zax+za23hmkPGokTBqQzIn4jSnlezax/hr4XSs0iMa1mKa0iMa5bOnkqzax/Hnkezax+L7h71bwiMa5/MpQbzpBeI7h6K7h//7h6K7h//fjiHp0j1aMj/b4Tynl7ImgiMa4Xxo0iMa2jPqAXKml/vqALvpkjIr4jO7h6Kpgj1aMj/blbOngiMa4HJpkPv7h6K7iaN7i6QrAjMnkTN7h6KpQOzax/3jgiNelazax/G7iaN7i2PpArOokfNmBjynQjO7h6K7h//okTJpgiMa4fz7h6Kpwj1aMj/b57HmlbOngiMa4fvnQ3MpA2zax/zp4LzqwiMa5nzmQHJqATv9wiMa0iKegiMa0iKeifzr0iMa5bvn4izax/islbFp43In5azax/A7iaN7i6QqA7PpAfNoQ3IqQLzqwiMa23InQjGmgiMa2PzqAHzp0iMa5nDn0iMa4jI7h6Kq57zqRbFpQTAnl7zpBazax/znBfzqwiMa0iKeijj9lfJq5/H7iaN7i6Qr4jO7h6Kq0j1aMj/bgiMa4nMnkfvnQjI9wiMa0iKegiMa0iKeiyzax/4qA3IoQnPqBezax/Nr4jB7h6Kf23m9kzIn4jSnlezax+L7h71bwiMa5/MpQbzpBeI7h6K7h//7h6K7h//fknOnl6zax/vr5ezax/CmgiMa4vvpAfGmlfN7h6KogiMa47Jr5fzpBbFokHOnlezax/K7iaN7i2P7h6Kr4XMqQfvnQjI7h6KqRfznMiMa4nJqAfJpBbwpQLvnQjI7h6Kr4zGp0iMa0iKekmzeNazexnGoAezax/vrwiMa4jI7h6KpQPQ7iaN7i2OpAezax/QokTNr5nvqATDpAqzax/Aqwj1aMj/bkSzax/OslbFmgiMa2fvokPGnl6I7h6KeAXGmkrzr0iMa57vq5/JqBfzqA3yngiMa4XH7h6K7h//nkSzax/Hml7FpA3yqMj1aMj/blfzqAuzeNazehfHr4TDpAqzax/NpQOzax/B7iaN7i2Pr5ezax/NpA3wmA3MngiMa0j1aMj/b4Szax/Q7iaN7i2OpBfvr0iMa4Xxo0iMa5azeNazehfMqQHDp5ezax/Nr43MoMiMa0iKeljOrAjxoQLDpAqzax/PpAfzqwiMa5bzq5fzpk7zqwSzax/2mkzHp4jMqMiMa43Fr4zz7h6KqRfznMiMa1izayaP7h6Kq57JmQjIr0iMa5bvplfDn4zBr0iMa5bJpgiMa0iKejnJp4HNrQ3BnkSzax/JmQuzax/0hjqzax/Nr4jB7h6KawiMeN6zax/MnlbKnkHOolnz7h6KagiMeNizax/KqAXxnkTO9wiMa0iKegiMa0iKeiyzax/apQTypQSzax/Nr4jB7h6KfzfhfgiMa12Ka0PDpAfzs4jO7h6KagiMeNizax/KqAXxnkTO9wiMa0iKegiMa0iKej7Jp4LN7h6KiAXTmQizax/Nr4jB7h6Kpkjy7h6KahazayaR7h6Kq57JmQjIr0iMa5jIn4jM7h6KnB7zn43BnkSzayazax/voRfDnkSzax+zeNazehfM7h6Kn4XxoMiMa5fMpRfN7h6Kn4jOr42zax+za23Inkezax/yqBzBr0iMa1qK7h6Kq57JmQjIr0iMa4yzax+zeNazehjM9wiMa0iKegiMa0iKeinMmkTFqAzFnlazax/1eiazax+Oa0PDpAfzs0iMa5bOnkqzax/Hnkezax+M7h6Kq57JmQjIr0iMa5+zeNazehizax/AqAjymkrzpwSzax+za22zax+za22zax+zax+za22H9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOzax+za2307iaN7i6QqBbMnkfvoRfDpQTzpwiMa0iMexeQ7h6Kc0iMa1iLch2Rch2L7h6Ko5fOq5azaO2zaymzaynOrQzOr4jM9AbJpgiMfy7JqBbMnkfvoRfDpQSzax+za22zax+za23cskvzr5bwsl6zeNazehjI7h6Kf4zMnkHOgc
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Dagens analyser

OBS! Information från i fredags!
Dagens analyser den 23 oktober Arkivet för Dagens analyser Prenumerera på Morgonrådet

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Small Cap USA +19,3%
Ny Teknik +14,7% +302,1%
Japanfond A +14,5% +60,5%
Småbolag Global +11,7%
Småbolag Norden +10,5% +99,3%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

  • Arbeta,
    helst heltid.
  • Dela på föräldraledigheten.
  • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
  • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Senaste bloggarna

Fler blogginlägg

Dagens rapporter

Inga rapporter idag.
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Aug 20Sep 20Okt 2016501700175018001850

INDEX

Sverige OMXS30 0,20% 1819,94
Sverige OMXSPI 0,09% 724,77
Danmark OMXC20 0,21% 1378,47
Finland OMXH25 0,44% 4385,15
Norge OSEBX 1,23% 858,90
Nasdaq 0,37% 11548,28
Nasdaq 100 0,25% 11692,57
Dow Jones -0,10% 28335,57

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,001 -0,179%
5 år 0,010 -0,353%
10 år 0,020 -0,173%
Euro 0,01 kr 10,38 kr
Dollar -0,01 kr 8,75 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...
Fler...