NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

ZALANDO: VIDTAR BESPARINGSÅTGÄRDER 350 MLN EUR

Torsdagen den 16 april 2020 kl. 07:56
0niPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6KkA3GmkTypMiMa4HJpkPzqwiMa5bE7iaN7i6QqMj1aMj/b5fOmgiMa47zqR/vqAzInRazeNazehjOnMj1aMj/b57ynl6zax+za23HpRfNrA3MmkTyngiMa4bDqAHv7h6KaNiK7h6KpkzGoAXInl6zax/zrl7J9wiMa0iKegiMa0iKeifzr0iMa4nMmkPB7iaN7i2PqwiMa43Q7h6Kr4XMqQfvnRbHpR7BpQTzpBazax/KqAjNqQPzn4fzp43In4izax/D7h6KrAzGoQjO7h6KmAXGmkrzr0iMa5bK7iaN7i2PqwiMa4jI7h6K7h//qwj1aMj0bB7zp5bznwj1aMj0bB7GrlbO7h6KpQOzax/xol7FmgiMa12Ka0iMa4PDp4DJpAjM7h6KnljMpMiMa4mzeNazexnM7h6Kn4jO7h6Knwj1aMj0bB7Nr42zax/FrA3Mr43GnleI7h6K7h//7h6K7h//elmzax/yngiMa5fJr43GmgiMa47zqR/vqAzInQ3MpA2zax/vrBbzqwiMa16Pa0iMa4PDp4DJpAjM7h6KnljMpMiMa4KzeNazehfBqAizax+za23Hml7FpA3yqQmzeNazexnMokTBqQHJqRfImkfzqwiMa4Xxo0iMa4KzeNazehfBqAizax/FpRbOpA3ynl6zax/A7iaN7i6QqwiMa4bzpBfMmkLv7h6KnBjIoRfDpQTzqwiMa0iKeguzax7JrAjMo4jvn0iMawyI7h6Kf0j1aMj/b57Pr0j1aMj0bBnzqwiMa4HJpkPzqwiMa47Jp43Bnlezax/yqA2zax/Inkezax/K7iaN7i2P7h6KokTQnlbOnl7DpArvqATv7h717h6KmQ3Knluzayazax/Hnkezax+za22La1+zax/HokLEpQTzqwiMa4jPqAWI7h6K7h//7h6K7h//kA3GmkTypMiMa47zr4XIml6zax/vr5ezax/wpQLvnQjO7h6KqQ3Hr4zyokrO7h6Ko43M7h6KrlfMskPHngiMa4mzeNazexnM7h6KqQ3OqQTDpArvqwiMa5jIn4jM7h6Kn4izax+za23Pr4PvpA3In4izax/OokfzqATv9wiMa27Jp43BnlfN7h6Kp4zFrAzyolfzr5bOokLGnMj1aMj/bkTB7h6Krl/KnQzxoMiMa5fDp4Kzax/xol7FmgiMa12zax/HokLEml7y7h6K7h//nljMpMiMa5/zqwiMa4fzpwiMa1aL7h6Kpk3MqMSzax+za22zax+za23/rwiMa5/MnlbNpkjyn4jGmkTyngiMa4nMmkPB7iaN7i2PqwiMa43Or0iMa47Jp43Bnlezax/DpAmzeNazexnM7h6KrAzNqQ2zax/G7iaN7i2Or5fImkfzqwiMa4mzeNazexnM7h6Kn4izax/Kml7OpAjM7h6K7h//qQXH7h6KqMj1aMj/b4LEnl6zax/Qml7JqwiMa5+zeNazehizax/wpQLvnQjOqMiMa4iHo43In4jGqR/GmlfOnAXMpgiMeMiMa4zIoQLPqQzQngiMa5fDn4zBml7z7h6K7h//rlfwnlfvp4TDpArvqwSzax+za22zax+za22zax+zax+za22H9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOzax+za2307iaN7i6QqBbMnkfvoRfDpQTzpwiMa0iMexeQ7h6Kc0iMa1iLch2Rch+K7h6Ko5fOq5azaO2zaymzaynOrQzOr4jM9AbJpgiMfy7JqBbMnkfvoRfDpQSzax+za22zax+za23cskvzr5bwsl6zeNazehjI7h6Kf4zMnkHOVR
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Dagens analyser

OBS! Information från i fredags!
Dagens analyser den 23 oktober Arkivet för Dagens analyser Prenumerera på Morgonrådet

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Small Cap USA +19,3%
Ny Teknik +14,7% +302,1%
Japanfond A +14,5% +60,5%
Småbolag Global +11,7%
Småbolag Norden +10,5% +99,3%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

Senaste bloggarna

Fler blogginlägg

Dagens rapporter

 • Wulff-Group Plc
 • Beijer Alma AB
 • Sjöstrand Coffee Int AB
 • Akelius Residential Property AB
 • Nitro Games Oyj
 • Poolia AB
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Aug 20Sep 20Okt 2016501700175018001850

INDEX

Sverige OMXS30 0,20% 1819,94
Sverige OMXSPI 0,09% 724,77
Danmark OMXC20 0,21% 1378,47
Finland OMXH25 0,44% 4385,15
Norge OSEBX 1,23% 858,90
Nasdaq 0,37% 11548,28
Nasdaq 100 0,25% 11692,57
Dow Jones -0,10% 28335,57

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,001 -0,179%
5 år 0,010 -0,353%
10 år 0,020 -0,173%
Euro 0 kr 10,37 kr
Dollar -0,01 kr 8,76 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...
Fler...