NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

FM MATTSSON: NYTT MÅL EBITA-MARGINAL 15%

Onsdagen den 5 maj 2021 kl. 08:14
N8iPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6KfyOzax/bmlfOqRbJpwiMa4uzeNazexnEnl6zax/NolfO7h6Kpk3MnQzImkLH7iaN7i2Pp0iMa4rzpAXH7h6KmlfO7h6Knl7N7iaN7i2Or5fv7h6Kpgj1aMj/bkLzr0iMa5+zeNazehizax/zpwiMa56zeNazexnMnkLNnkPvqArDpA3G7h6KpQOzax+La0iMa5/MpQbzpBezax/Hnkezax/zr5ezax/IslfO7h6Kpgj1aMj/bkKzax/K7iaN7i2P7h6Knk7Dr42Hpk3MnQzImkKzax/JpgiMa12P7h6Kq57JmQjIr0Szax/0mkHBqBjIn4jI7h6K7iaN7i2OqwiMa0iMaAjOr0iMa57zoQXMn4HQml7OmkKzax/Hnkezax/H7iaN7i2PpArv7h6KnB7vplbOnkqzax6I7h//7h//f4jO7h6KqQHMolnzqwiMa2nb7h6Khk3Or5bNpQSzax/D7h6KqQzI7h6Kn4jG7iaN7i2PqBbMml/KpR7O7h6Knwj1aMj0bB6zax/ynlezax/A7iaN7i6QqBbOmgiMa4HQml7OmkLzr0iMa16Kax2I7h//7h//fwj1aMj0bB7N7iaN7i2Op4DIokTBnkSzax+zeNazexnFmkfz7h6Kpkjy7h6KawiMa5/MpQbzpBezax/PpAfzqwiMa4mzeNazexnMqRfv7h6KoRnvqBfvp4jO7h6Kax+MagiMeMiMa4CzeNazehfHnwj1aMj0bB7O7h6Kpkjy7h6Knwj1aMj0bB7Nr42zax/FrA3Mr43Gnlezax+Ma16K7h717h6KqQXH7h6Kn0j1aMj/bgiMa5nvqwiMa4fzr0iMa5bOml7FmlbOngiMa4HQml7OmkLzr0iMa4SzeNazehjBpQTNokSI7h6Kiwj1aMj0bB7zp5bzqAjNrkLOmlfzr0iMa5jKq4rDmQGzax/OokLG7h6Kn57TnRezax+RbMiMa4PDp4DJpAjM7h6KoR7JpAXM7h6KpQbC7h6KpkXOqRnvqA3yngiMa4jI7h6Kqwj1aMj0bB7zp5bzpk3MnQzImkKzax/K7iaN7i2P7h6Kahuzax/KqAXxnkTO7h717h6KrAzGoQjO7h6KokTInk6zeNazehfM7h6KmlfO7h6Kn4jO7h6K7iaN7i2OqwiMa4fzr0iMa4HGml7O7h6Kmwj1aMj/b5bOmgiMa4SzeNazehjBpQTNokSzax/A7iaN7i6QqwiMa4jOr0iMa4jIqQHDp5ezax/FrA3Mr43G7h717h6KqQHMolnzqwiMa5ny7h6KfB7zn57DoMiMa3bFml7K7h6KogiMa57vq5/JqBfzpwSza22za2347iaN7i6QqBazeNazehfGoATDpArzpwiMa4zIr4jMpA3OokXInkLGr0iMa4nJqBfN7iaN7i2Or5fzqwiMa43Or0iMa5jOrAjxoQLvqMiMa4PTmQHzr0iMa5mzeNazehfG7h6KpQbC7h6K7iaN7i6QoQ3yngiMa4Pzn0iMa4HIml/Kr0iMa12S7h6Kq57JmQjIr0Szax/bnl6zax+zeNazehfI7h6Ko0j1aMj/b4LAr4jI7h6Kmlmzax/ynkTImgiMa5fDp4LQ7iaN7i2Os5ezax/Qml6zax/JqArvpAzNoMSzax/47iaN7i6QqBazeNazehfGoATDpArzpwiMa4yzax/cpR7ynkSzax/HokTNoQ3yngiMa4Pzn0iMa1ezayaP7h6Kq57JmQjIr0iMa4Pzn0iMa4jI7h6KqRnvnMiMa5bOml7O7h6KogiMa4DvpBjvqAyzayazax/NpQOzax/A7iaN7i6Qp4Dy7h6Kmlmzax/ynkSzax/C7iaN7i6QnQ2zax/A7iaN7i6QqBazeNazehfGoATDpArzpwiMa4yzax/ynkbzpk7zqwSza22za22zax777h6KqQLPr4jO7h6Kmlmzax/A7iaN7i6QqBbOmgiMa4HQml7OmkLzr0iMa16Kax+zax/wskrBn4izax/Ap4jMmgiMa4HPpAfzqwiMa4yzax/cpR7ynkSzax/zs5fMmgiMa4LvnQjM7h6Kq0j1aMj/bgiMa4rMrkTy7h6Kmlmzax/JqMj1aMj/b4HzqAvzr4jI7h6KoR7DpAqzax/xpRnDn0OLcgiMeMiMa5nDp4Hzr0iMa46zeNazexnM7h6KmAjvoRfvqMiMa4SzeNazehfM7h6KoRnvqBfvp4jI7h6Kowj1aMj/b4PA7iaN7i6QqBazayazax/CnlfzqwiMa4fzr0Sza22za23e7iaN7i2P7h6KnR7PpAezax/vrwiMa4bJrAzy9h2T7h6Ko43M7h6KfyOzax/bmlfOqRbJpwiMa5jIn4jM7h6Knwj1aMj0bB7Nr42zax/FrA3Mr43Gnlezax/CmknO7h6Kp0j1aMj/b4rMngiMa4HJqRfImkfzqwiMa4mzeNazexnM7h6KpQLDoQ2zax/FrkTymkHOolnDr4jOnl6I7h6KiQ3Hr4zyokrO7h6Ko43M7h6KmAXGmkrzr0iMeMiMa5/MnkbDqMiMa5bJpgiMa4mzeNazexnMnlfvnMiMa4yzax/vpAfMmgiMa47MmkTNmQvzqwiMeMiMa5+zeNazehjQnl7FmlfN7h6Kmlmzax/C7iaN7i6QnR7z7h6KoQXNr4Tvn4jM7h6Knwj1aMj0bB6zax/M7iaN7i2Ppk3Onl7DmkKzax/JmQuzax/OqA3IqR/JqBfzqwSza22za239qAzNr4zIngiMa3fMml/K7h6K7h70b1mzax+S7h6Kbh2TagiMa1qTaxqza22za23cskvzr5bwsl6zeNazehjI7h6Kf4zMnkHOGC
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Nordenfond +12,0% +77,2%
Småbolagsfond Norden A +11,5% +147,9%
Microcap +11,4%
Access Sverige A +10,5% +100,8%
Access Edge Sweden A +10,2%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
MARKNADSSENTIMENT
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Webbinarium

Månadsspara
långsiktigt i fonder

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

  • Arbeta,
    helst heltid.
  • Dela på föräldraledigheten.
  • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
  • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Senaste bloggarna

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Mar 21Apr 21Maj 211 9002 0002 1002 2002 300

INDEX

Sverige OMXS30 -0,01% 2 255
Sverige OMXSPI -0,15% 906
Norge OSEBX 0,54% 1 088
Danmark OMXC20 0,38% 1 556
Finland OMXH25 0,21% 5 179
Baltic OMXBBGI 0,16% 1 304
Dow Jones I.A. 0,29% 34 230
Nasdaq 100 -0,30% 13 503
Nasdaq Comp. -0,37% 13 582
HK Hang Seng 0,64% 28 601

RÄNTOR

2 år 0% -0,2887
5 år 134,54% 0,0010
10 år 1,59% 0,4015
10 år 1,38% 1,5273
30 år 1,04% 2,2726

VALUTOR

Euro 0,04% 10,19 kr
Dollar (USD) -0,11% 8,47 kr
Pund (GBP) -0,08% 11,79 kr
Börsinformationen ovan visas med fördröjning. Vi reserverar oss för felaktig eller saknad information i samband med driftsstörningar.