NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

SPORTAMORE: STYRELSE REKOMMENDERAR FOOTWAYS BUD

Torsdagen den 12 mars 2020 kl. 07:04
8viPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6KiR/JqBfvpkXMnlazax/Nr5zMnkLNngiMa57zoQXHpkjIn4jMml6zax/zpAuzeNazehfGp4zBr0iMa0iKek3Fr4zz7iaN7i2OnQ3MngiMa43Or0iMa43xmQjKr4jMmgiMa2nJpRfRmlzN7h6KpQnAnkTOp4zBmgiMa4jMmADPn43In4iI7h6K7h//7h6K7h//f4jO7h6KnB7vpkqzeNazehjM7h6Kmlmzax/zr5ezax/KqAjNqQPzn4fzp43In4iI7h6K7h//7h6K7h//fAXJr5rvsgiMa4KzeNazehfHpA3yngiMa4fzpwiMa12R7h6KnAjwqBjvqAyzax+Ma16K7h6KnlfO7h6KpQnAnkTOp4zBr0iMa5jKq4GzeNazexnKqQjMmADPn43In4izax/OokLG7h6K7h//mkHOokizeNazehfBml7ImgiMa4yzax/hq4XMr43HpR7z7h6KmlfO7h6K7iaN7i6QrAjMp0j1aMj/blfv7h6KqQzImgiMa43Fr4zzqwiMa4yzax/hq4XMr43HpR7z7h6Kr4zGp0iMa2nJpRfRmlyI7h6K7h//fl7woBjymkTynlezax/Q7iaN7i2OqAfzqA3M7h6KrA3MoAizax/voRfDngiMa4yzax/hq4XMr43HpR7z7h6Kr4zGp0iMa1eP7hb/axuzax/FqAXIpR6zax/JmQuzax/ynlezax+za23OpRfvp42zax/Q7iaN7i2OqAfzr0iMa43Q7h6Knl7woBjymkTynlezax/HpRfNrA3Mml6zax/xol7FmgiMa1eNcgiMa4PDp4DJpAjM7h6KoR7JpAXM9wiMa0iKegiMa0iKegiMazbOsl7zp5bzpwiMa4vvqwiMa4jI7h6Kq4XNolfDrwiMa5bTpwiMa5+zeNazehizax/ynkSzax/Q7iaN7i2OqAfzqQHvq43In4izax/KpRfzpBfDmkLzpwiMa4yzax/ynlezax+za23NmkPHmkTNp43BpA2zax/wpQLvnQjO7h6KpkjI7h6Ko43M7h6KokTOngiMa5fvnQzO7h6Kn4jG7h6Kmlmzax/ynlfvp4DzqA3yngiMa4zIr4jBqA3OokXIqR/GmkTzqwiMa0iKekjGp4jM7h6KqAzNoQ3ImkLTqQjM7h6KpQbC7h6KoQ3I7h6KqMj1aMj/bkLzn4jN7h6KokTOngiMa5jOr43GmgiMa5bDnMiMa4XH7h6Kn4jI7h6KnB7vplfDn42zax+za23Q7iaN7i2OqAfzq4XOnkTOok3GnkSzax/D7h6KfAXJr5rvsgPvoRfDnkSI7h6Kf4jO7h6KoQ3I7h6K7iaN7i2OrAjI7h6KpAXOnl7vqMiMa43Or0iMa4nPp4Kzax/Mnk3Golbvr4zJpwiMa0iKek3Q7h6KqRzInl7BokjM7h6Kr5zKolbFr0iMa5bzr5ezax/A7iaN7i6QqBjOqMj1aMj/b5fOnl6zax/vr5ezax/NmkPOp4zBmgiMa43Fr4zzqwiMa4yzax/zr5ezax/wpQLvnMiMa0iKekmzeNazexnMrwj1aMj/b57QmlaI7h6KfAXJr5rvsgiMa4vvqwiMa4mzeNazexnMmAjC7iaN7i2Pp4LDr0iMa5bDnMiMa56zeNazehfOr4jI7h6KmlfO7h6KnBjGp4mzeNazexnGoA2zax/zqA7ErkfvpAfzr0iMa0j1aMj/b5nzpwiMa0iKekXH7h6KokTOngiMa2nJpRfRmlyzax/wp4zM7h6K7iaN7i2OnQ3MngiMa5fDp4Kzax/voRfDnl6zax/Mnl/MnlbzpBfzqA3In4jN7h6KpkjM7h6K7iaN7i2OpwiMa1yK7h6Kq57JmQjIr0iMa43Q7h6K7h//r4XOmkLO7h6KmkTOmkKzax/voRfDnl6zax/JmQuzax/M7iaN7i6QqRfzqwiMa4yzax/hq4XMr43HpR7z7h717h6KrAzGoQjO7h6KoQ3I7h6KokTInk6zeNazehfMmgiMa43Or0iMa2nJpRfRmlyzax+za23ArkLGnwj1aMj0bALEnl6zax/zqA7ErkfvpAfzr0iMa5jOmkSzax/vr5ezax/CmgiMa4OzeNazexnEp4zBo4jO7h6KmlfO7h6Knwj1aMj0bB7Q7iaN7i2OqBnv7h6KqQ3Hr4LDnQ2zax/voRfDnl6I7h6K7h//7h6K7h//ekbxnl/Oq4jMokXynkSzax/A7iaN7i6QqwiMa4jMmADPn43In4jO7h6Kp0j1aMj0bB/zqwiMa4nM7iaN7i2PpwiMa4Xxo0iMa4Pzn0iMa4fzpwiMa12N7h6Kpk3MqMiMa16Kax+zax/OokLG7h6KpQbC7h6K7h//pkjy7h6Kn4jI7h6KaMiMa43KqAzG7h6Kax+Ma0iMeMiMa4Pzn0iMa4mzeNazexnMmAjC7iaN7i2Pp4Kzax/A7iaN7i6QqwiMa4jQnkTOrkjGp42zax/A7iaN7i6QqAKzeNazehfInQTDpArvqwSzax+za22zax+za22zax+zax+za22H9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOzax+za239qAzNr4zIngiMa3fMml/K7h6K7h70b1mzax+S7h6Kbh2TagiMa1qTaxqzax+za22zax+za23cskvzr5bwsl6zeNazehjI7h6Kf4zMnkHO1Z
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Dagens analyser

OBS! Information från i fredags!
Dagens analyser den 23 oktober Arkivet för Dagens analyser Prenumerera på Morgonrådet

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Small Cap USA +19,3%
Ny Teknik +14,7% +302,1%
Japanfond A +14,5% +60,5%
Småbolag Global +11,7%
Småbolag Norden +10,5% +99,3%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

Senaste bloggarna

Fler blogginlägg

Dagens rapporter

 • Wulff-Group Plc
 • Beijer Alma AB
 • Sjöstrand Coffee Int AB
 • Akelius Residential Property AB
 • Nitro Games Oyj
 • Poolia AB
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Aug 20Sep 20Okt 2016501700175018001850

INDEX

Sverige OMXS30 0,20% 1819,94
Sverige OMXSPI 0,09% 724,77
Danmark OMXC20 0,21% 1378,47
Finland OMXH25 0,44% 4385,15
Norge OSEBX 1,23% 858,90
Nasdaq 0,37% 11548,28
Nasdaq 100 0,25% 11692,57
Dow Jones -0,10% 28335,57

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,001 -0,179%
5 år 0,010 -0,353%
10 år 0,020 -0,173%
Euro 0 kr 10,37 kr
Dollar -0,01 kr 8,76 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...
Fler...