NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

ONORDEN: ÖKADE VIRUSFALL OROADE, OLJAN SJÖNK, VINX30 -0,5%

Fredagen den 3 juli 2020 kl. 17:56
pMiPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6Kf4izax/IpR7yolbFmgiMa46zeNazexnMqQjMpA2zax/Oml/Kmkfz7h6Kpk3MoMiMa5+zeNazehizax/AqAjymkrzpwiMa0iKekezeNazehizax/ynkSzax/FqA3Ar4zBmgiMa0j1aMj0bAHIokTBnkSzax/vrwiMa4TTmgiMa4bJqAXImlnDqBjNnA3Gp0iMa4yzax/jiO2zax/JqAXvn4izax/DpBnzqRfzqA3MngSzax+za22zeNazc1fQnkSzax/yngiMa4Lzn43In4izax/3rl7Jq43DpAfzs4jI7h6Kq57zqRbvn4jN9wiMa0iKegiMa0iKejbvpkLDpArNokTynlvzr0iMa3nDpBuzax+Na0iMa5bO7iaN7i2OpAryngiMa4Tzn0iMa1+zayaP7h6Kq57JmQjIr0iMa5fDp4Kzax/IolmzeNazehjI7h6KchyM9wiMa0iKegiMa0iKeiXNp4Xw7iaN7i6QqBbzpBazax/dezuHokTynluzax/Nowj1aMj0bATF7h6Ka0iMeNyzax/KqAXxnkTO7h6Kr4zGp0iMa1qLcgSzax+za22zax+za232mkTNoQizax/0mkTF7h6Ko43M7h6Ko0j1aMj0bADO7h6KqAzFr4HPqBbzpwiMa4mzeNazexnM7h6KekHzqwiMa27e7h6Kr4zGp0iMa16Oa0iMa4nM7iaN7i2PpwiMa16Kb0iMa4TJqBbFmgiMa4HMpQTJqwiMa0iKekXxo0iMa5jKq57zq43O7h6KqQzI7h6KoMj1aMj0bB/MnkHJpkPzpAfvr4zJpwSzax//oRfDnkSzax/OskTBn4jN7h6Kn4XxoMiMa43Q7h6Kn4jO7h6KqQDPpAHvpAfz7h6K7h//pQLEnl/Molbzr0iMa5jIn4jM7h6KnB7zn43BnkSzax/JmQuzax/Nr0j1aMj/b4TBn4izax/Inkezax+L7h71c0iMa5/MpQbzpBezax/OokLG7h6KahqT7hb/bh+zax/IpR7NoQ2zax+za23FqAXIpR6I7h6KggiMa5bzoRfJqASzax/Nowj1aMj0bATF7h6K7iaN7i2OrAjI7h6Kf2Td7h6KpQbC7h6Kfl3PokTJqwiMa57PpBezax+M7h6Kq57JmQjIr0Szax+za22zax+za234olbFpQfGokTBqQ7Jp43BnkSzax/CmkTyp43ynlazax/Golfz7h6KmALvpAfvr0Szax/3pALDnRezax/zpwiMa5jKq4fvr4jMokTB7h6KnB6zeNazehjI7h6K7h//pBzCnlfNqQ3Er4jI7h6KgkTOqA3AolbC7h6KqR+zeNazehjN7h6Kp43Sq57DqQjMpA2zax/NoBjIoQ2zax/PpAfzqwiMa4HJpkPvpAfz7h6KrAjxoQ2I7h6Ki0j1aMj/bgiMa0iKeknMnkfvnQjI7h6KqRfznMiMa3bvp4PvqwiMa4Xxo0iMa27voQHvnB7JqRezax/I7iaN7i2PnQXO7h6KpkjymkSzax/bpRrD7h6KqQCzeNazexnIoMSzax+za22zax+za2397iaN7i6Qq4jIo43HpBbw7iaN7i6QqBbzpBazax/dhjv1axiHokTynluzax/Qml6zax/Inkezax+K7h71agiMa5/MpQbzpBezax/OokLG7h6KagSNc1+I7h6K7h//7h6K7h//h0j1aMj/b4HzpkjynkLNmAXGmkrzr0iMa2rzpAPvmwiMa5fTpArynlazax/vrwiMa4jI7h6KqMj1aMj/b4LEqAjFpQPHnkTymlfDpQSzax/Aqwj1aMj/bkSzax/hpQbD7iaN7i2Tr0j1aMj/cgiMa0iKeiqzeNazehzI7iaN7i2TqA3GngSzax/gokHOoRjMqQjI7h6KqQ3Or4jN7h6Kr4zGp0iMa12Ibx6K7h6Kn43IqQHv7h6KoR7JpAXM7h717h6KrAzGoQjO7h6K7iaN7i2OqwiMa4jI7h6KmB7v7h6KmAzO7h6K7h//rkTynl6zax/AqAjymkrzpBazax/Nr0j1aMj/b4TBpAzInRbFrl7N7h6KqQXH7h6KmALzrwiMa16Iax6K7h6Kn43IqQHv7h6KoR7JpAXM7h6KnknOnl6zax/zpwiMa0iKekHPqBbInkfB7iaN7i2PpAqzax/PpAfzqwiMa4fvnQjI7h6Kq0j1aMj/bgiMa1+zayaM7h6Kq57JmQjIr0Szax+za22zax+za2307iaN7i2Pn4izax/0ml7xp43TqMiMa4Xxo0iMa2fvpBbFngiMa27vpAGzax/Cml6zax/C7iaN7i6QoBezax/NokTv7h6KqAzFr4HPqBbzqwiMa4mzeNazexnM7h6K7h//okTBqAjyokjIqRfDp4LQnl7Fml7zpwiMa2bCqwSzax/6mkTNnkSzax/JmQuzax/voRfDnkSzax/Nr4jB7h6KagiMeNazax/KqAXxnkTO9wiMa0iKegiMa0iKeifz7h6Kmwj1aMj/bkfv7h6Ko0j1aMj0bB7Cowj1aMj/b4LKqQ7Jp43BnkSzax/2nkPvpBezax/JmQuzax/5hwiMa3bOpR7z7h6KhAXMn0iMa5bOnkqzax/MrkTO7h6Ka0iMeNizax/KqAXxnkTO9wiMa0iKeinMmkTNoQ2zax/3s43IngiMa27ci0iMa4vvqwiMa4zIp4jOr0iMa47zrA3FpAzInMiMa43Q7h6KfOSzax/Hnkezax/MnkHJpkPzpAfvr4zJpAjI7h6KpRjOq4jMnAXMpgSzax+za22zax+za2377h6Kg4jGqQzInQnJqBazax/CmkTyp43ynlazax/dhjv6axiHokTynlvzr0iMa4Tzn0iMa1+zayaO7h6Kq57JmQjIr0iMa5fDp4Kzax+N9xyRbwSzax+za22zax+za233pAjMnQzwpQLvnQjO7h6KfAXMr5jH7h6KqQHv7h6KqMj1aMj/b4LEmgiMa5bDpwiMa5mzeNazehfMpkjQnl7FqQ3Ho4jO7h6KogiMa4XHqwj1aMj/bkfzr0iMa2CzeNazehfMrAjIq0j1aMj/b0j1aMj/b0PirljNrkLv7h6K7h//ogiMa2nDpALvpAezax/A7iaN7i6QqwiMa5jInQjA7iaN7i2OqwiMa1aRbgiMa4PDp4DJpAjM7h6KnljMpMSzax//oRfDnkSzax/Nr4jB7h6Ka0iMeNmzax/KqAXxnkTO9wiMa0iKegiMa0iKejbO7iaN7i2Pp47Jp43Bnlezax/drlfJoRjHq5izax/MnkHTp4jMmkfz7h6KpAjy7h6Kpwj1aMj/b57Hml7z7h6KbgiMa5/MpQbzpBezax/znBfzqwiMa5fJqBbymkrzpBazax/GokHv7h6K7h//qRfJqA2zax/Pq5/Nr0j1aMj/b4LG7h6KqQXH7h6KoQXH7h6KogiMa4LDpADz7h6Kpkjy7h6KnkSzax/Nr43MoMiMa43Fr4zzrlfQnkbFp4zInMiMa4mzeNazexnM7h6KnALzqA2zax+za23zrl7Jq4jDqQHv7h6KqRfJqA7Jp43B9wiMa0iKegiMa0iKegiMa0iMa0iKegOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9giMa0iKeivzpB7DoMiMa27zqAjUokSzax+zay6ObwiMa1uzax+PahyL7h6KbNyLa0iMa0iKegiMa0iKeiTTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReie=
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Ny Teknik +23,65% +262,82%
Småbolag Norden +22,97% +84,68%
Småbolag Sve +22,91% +122,69%
Sweden High Div +20,93% +17,30%
Small Cap USA +16,93%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Hur agerade du under sommaren?

Dagens rapporter

 • Carbiotix AB
 • Storytel AB
 • Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
 • Vestas Wind Systems A/S
 • Digia Plc
 • eQ Plc
 • Etteplan Oyj
 • NoHo Partners Oyj
 • Ponsse Oyj
 • Eezy Plc
 • Crayon Group Holding ASA
 • Gaming Innovation Group Inc.
 • Insr Insurance Group
 • Sparebank 1 SMN
 • Moberg Pharma AB
 • Tethys Oil AB
 • ArcAroma AB
 • Drillcon AB
 • Lundin Gold Inc.
 • Paradox Interactive AB
 • Københavns Lufthavne A/S
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Jun 20Jul 20Aug 20125015001750

INDEX

Sverige OMXS30 2,15% 1786,55
Sverige OMXSPI 1,42% 702,89
Danmark OMXC20 2,14% 1318,30
Finland OMXH25 0,97% 4210,94
Norge OSEBX 1,69% 870,64
Nasdaq 0,02% 10970,53
Nasdaq 100 -0,12% 11072,05
Dow Jones 1,03% 28077,09

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,001 -0,169%
5 år 0,005 -0,312%
10 år 0,036 -0,139%
Euro 0,02 kr 10,3 kr
Dollar 0,03 kr 8,75 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...