NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

FREE2MOVE: UTÖKAR FÖRETRÄDESEMISSION MED CA 2,5 MLN KR

Tisdagen den 23 februari 2021 kl. 19:15
mJiPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6KiRfTqAjGqQjI7h6Knwj1aMj0bB6zax/4qAjzaAPJrAizax/Cml6zayazax/Hnkezax/vpALzn4TDpAqzax/vrwiMa0j1aMj0bBnzqBfzmQHIokTB7h6KogiMa4XMn4zIml7DngiMa4jMmADPn43In4izayazax/wnlbGrlfvr0iMa43Or0iMa4rzpAXHnwj1aMj0bB7v7h6KnkSzax/FpQPKp4jOr4jMmkTyngiMa57DoRfvn0iMa4jHolbNokXI7h6Kmlmzax/xol7FmgiMa16zayaR7h6KpkzGoAXInl6zax/PpAzOqMiMeMiMa5mzeNazehfMn42zax/xol7FmgiMa16zayaP7h6KpkzGoAXInl6zax/FqAXIpR6I7h//7h//f4jO7h6KnB7vpkqzeNazehjM7h6Kmlmzax/zr5ezax/KqAjNqQPzn4fzp43In4izax/K7iaN7i2P7h6Kr4zNn43BqQHQ7iaN7i2Op4LzpwSza22za23dpgiMa4jI7h6KnlvOqA2zax/wpQLvnRbNr0j1aMj/b4PHmgiMa4fzpwiMa16P7h6Kpk3MqMiMa4nvr5fvqwiMa47zqQLPr0iMa43Or0iMa4uzeNazexnEmgiMa47Jp43BqQXMn4TDpArzpBazax/Bqwj1aMj/b4TNnl6zax/Qmkezax/B7iaN7i2Op4LzqwiMa43Ir43Gnlezax/voRfDnl6zax/JmQuzax/voRfDnkHvq4zOmkKzayazax/vrBbzqwiMa5bOsl7zp5bzpwiMa43Or0iMa5jO7iaN7i6QoQ2zax/zpkzNqQzJpAjI7h6Kpkjy7h6KslfOnl7GokrvqAizax/xol7FmgiMa16zayaQ7h6KpkzGoAXInl6zax/PpAzOqMiMeMiMa4PJr5bQml7vpAfz7h6KmQzMoQ2zax+M7h71bgiMa4PDp4DJpAjM7h6KoR7JpAXM9wiKegiKejnDn43MngiMa5bFqAzQnl6zax/wpQLvnQjO7h6KnkSzax/MokHOmkezax/IskjHolbNokXI7h6Kmlmzax/PpAzOqMiMa4rzpAXHnwj1aMj0bB7OqMiMa5fDp4Kzax/Bml7vpBfzqwiMeMiMa5bJpgiMa5nvp5ezax/vr5ezax/A7iaN7i2P7h6Knl7N7iaN7i2Or5fIokTB7h6KogiMa4nJqAOzax/vrwiMa5jIolfN9wiMa2yzax/ynkSzax/MokHOmkfz7h6KnkPDqRbDpQTzpwiMa5fDp4Kzax/Bml7vpBfzqATv7h6KrA3M7h6Kr4jxoQTDpArNoRjMqQjI7h6Ka0iMeNyP7h6KoR7JpAXM7h6Kq4jM7h6KrkTDr0Szax/3pkzNqQzJpBbwnkLJq5/zr0iMa5jKq4rDmQGzax/OokLG7h6Ka0iMeNqzax/HokLEpQTzqwiMa4HMpQTJqwSza22za232nkSzax/wnlbGrlfvn4izax/Pr0j1aMj0bAHIokTBnkSzax/vrwiMa4jHolbNokXInkSzayazax/D7h6KoQXHmAzImlfDpQSzax/Hnkezax/ynkSzax/MokHOmkfz7h6KnkPDqRbDpQTzpwiMa5fDp4Kzax/Bml7vpBfzqATv7h717h6KokTInk6zeNazehfM7h6KnkSzax/Pr5bK7iaN7i2On4TDpAqzax/JpgiMa4bDqAHv7h6KbMiMeNyzax/KqAXxnkTO7h6Knwj1aMj0bB6zax/wnknDpBfGokrv7h6KmkHOokizeNazehfBml7z9wiKegiKei6zeNazexnMqR7zn43Fr4zJpAjI7h6K7h70b1mzax+S7h6Kbh2TahqTah2zax/Cr5fKqMiNegiMfwiMfBfRolfOnl6ImQXH7h74eAXMqR7zn43Fr4zJpwiKegiKeiTTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoRefb=
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Microcap +18,2%
Kinafond A +13,1% +163,1%
Småbolagsfond Norden A +12,7% +126,8%
Small Cap USA A +12,1%
Asienfond A +11,8% +159,9%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
MARKNADSSENTIMENT
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Webbinarium

Veckans fråga

Är jämställda bolag lönsammare?

Månadsspara
långsiktigt i fonder

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

  • Arbeta,
    helst heltid.
  • Dela på föräldraledigheten.
  • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
  • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Senaste bloggarna

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Jan 21Feb 21Mar 211 8001 9002 0002 100

INDEX

Sverige OMXS30 2,66% 2103,10
Sverige OMXSPI 1,93% 838,10
Norge OSEBX 0,78% 1050,22
Danmark OMXC20 1,37% 1384,00
Finland OMXH25 2,28% 4873,80
Baltic OMXBBGI 0,27% 1187,06
Dow Jones I.A. 0,97% 31802,44
Nasdaq 100 -2,92% 12299,08
Nasdaq Comp. -2,41% 12609,16
HK Hang Seng -2,22% 28453,68

RÄNTOR

2 år 0,0054 -0,2200%
5 år 0 0,0756%
10 år 0,0288 0,4635%
10 år 0,0248 1,5404%
30 år 0,0462 2,2934%

VALUTOR

Euro 0,04% 10,17 kr
Dollar (USD) 0,11% 8,59 kr
Pund (GBP) 0,03% 11,87 kr
Börsinformationen ovan visas med fördröjning. Vi reserverar oss för felaktig eller saknad information i samband med driftsstörningar.