Vanliga frågor och svar

Börsoron 2020

Här hittar du våra experters svar på läsarfrågor angående börsoron 2020.
De senaste frågorna hittar du överst.

Vilka är då experterna?

Våra aktie- och marknadsstrateger, Roburs förvaltare, Arturo Arques privatekonom, Andreas Wallström chefekonom, Tove Zander ungdomsansvarig.

Saknar du en fråga?

Mejla in din fråga till aktiellt@swedbank.se. Vi sammanställer och besvarar de mest förekommande frågorna här.
Viktigt att veta: Vi kan eller får inte besvara frågor av typen "Ska jag sälja den fonden och köpa den aktien istället?" på denna sida, då vi inte kan ge enskild rådgivning här. Kontakta istället din personliga rådgivare, eller din kontaktperson på banken, för personlig rådgivning.

Har börsen vänt på riktigt?

Tisdagen den 28 april 2020

Komplett frågeställning

Aktiemarknaden har gått bra senaste veckorna, har det vänt eller är det ett "Bear market rally"?

Vi svarar

Nedgången för några veckor sedan var historisk. Aldrig någonsin har vi sett börsen gått ned så kraftigt under så pass kort tid och förr eller senare så kommer det en motreaktion. Så brukar det se ut historiskt och det är där vi befinner oss nu. Vi kan såklart inte utesluta att vi har sett botten noteras i denna kris men just nu styrs börsutvecklingen av förhoppningar om en ljusning i Coronaläget, samt att de massiva stimulanserna i världen skall spilla över i en snabb återhämtning. Huruvida marknaden har rätt i dessa förhoppningar går i dagsläget inte svara på då läget kring detta fortfarande är extremt osäkert. Vi skall nog inte utesluta bakslag i det optimistiska stämningsläget som just nu råder. Tillbaka till frågorna

Hur ser Stockholmsbörsens p/e-tal ut efter första kvartalet?

Tisdagen den 28 april 2020

Komplett frågeställning

Som liten småsparare så tycker jag det är intressant att kika på p/e-tal när jag väljer ut bolag. Värderingen är såklart betydligt mer komplicerad än så, men min fråga är hur Stockholmsbörsens p/e-tal totalt ser ut efter första kvartalet? Det historiska genomsnittet brukar väl ligga omkring 15?

Vi svarar

Svar ja, det stämmer. Men just nu har nog investerakollektivet övergett synen på vinstutvecklingen för 2020. Vi vet att året som helhet kommer vara uselt, men i och med att vinstestimaten har justerats ned kraftigt, samtidigt som börsen gått upp så har värderingarna rusat för i år. Det är inget som marknaden fokuserar på i dagsläget utan här kan vi kika på hur förväntningarna för 2021 ser ut och där förväntas en kraftig återhämtning av bolagens vinster. På rådande börskurser så innebär det att börsen har en värdering omkring 15x på p/e för 2021. Det är i dagsläget för tidigt att bedöma om det är rimliga vinstförväntningar, då Coronaåtgärderna inte har spelat ut till fullo. Tillbaka till frågorna

Vilken typ av bolag är bästa valet i dessa orostider?

Tisdagen den 28 april 2020

Komplett frågeställning

I dessa orostider ska man fokusera på stora bolag, medelstora eller små bolag? Eller är det något annat man ska titta efter?

Vi svarar

Vi tycker att man i det här läget främst skall kika på de större bolagen då de generellt har bättre förutsättningar att hantera denna kris.

Robert Oldstrand, marknadsstrateg Tillbaka till frågorna

Har ni någon rekommendation på indexfonder?

Torsdagen den 23 april 2020

Komplett frågeställning

Har ni någon bevakning på fonder? Undrar i så fall om ni har någon rekommendation på indexfonder.

Vi svarar

Visst har vi bevakning av fonder! Vi rekommenderar ett antal så kallade indexnära fonder och det är Roburs Accessfonder som finns med inriktning mot olika regioner:

- Swedbank Robur Access Global
- Swedbank Robur Access Sverige
- Swedbank Robur Access Europa
- Swedbank Robur Access USA
- Swedbank Robur Access Japan
- Swedbank Robur Access Mix (blandfond)

Fonderna har låg avgift och följer så långt som möjligt ett givet index, men eftersom fonderna samtidigt uppfyller Roburs högt ställda hållbarhetskrav, görs ibland avsteg från indexet. Därav benämningen ”indexnära”. Du finner information om Accessfonderna, antingen här på Aktiellt eller på swedbankrobur.se

Aktiellt

swedbankrobur.se

I Fondguiden finns samtliga fonder i det rekommenderade utbudet, såväl aktiva som indexnära, externa som interna.

Fondguiden

Maria Wendestam, investeringsstrateg Tillbaka till frågorna

Hur ser ni på marknaden för företagsobligationer?

Torsdagen den 23 april 2020

Komplett frågeställning

Hur ser ni på marknaden för företagsobligationer? Ska man höja ett varningens finger för dessa? Och är det olika risk för företagsobligationer i USA, Europa och i Sverige?

Vi svarar

Företagsobligationsmarknaden har onekligen varit i gungning under corona-krisen pga oro över de ekonomiska utsikterna och stigande konkurser. För att stabilisera detta har centralbankerna både i USA och Europa, och även här i Sverige aviserat stödköp av företagsobligationer. Detta har medfört en tydlig stabilisering på marknaden både vad gäller likviditet och prisutveckling. Vi har i dagsläget en neutral syn på företagsobligationsmarknaden men föredrar europeiska företagsobligationer före de andra.

Den största skillnaden mellan de olika geografiska områdena gällande risk är likviditet. Det har mycket med storleken av marknaden att göra och den svenska marknaden är betydligt mycket mindre än den europeiska som i sin tur är cirka hälften så stor som den amerikanska. Förutom det kan även vissa industrier vara mer dominerande än andra på olika marknader. Som till exempel energisektorn på den amerikanska High Yield marknaden och fastighetssektorn här i Sverige.

Johanna Högfeldt, investeringsstrateg Tillbaka till frågorna

Kommer alla stödpaket skapa hyperinflation?

Torsdagen den 23 april 2020

Komplett frågeställning

I dessa tider när snart nog varje land och dessutom EU lanserar det ena stödpaketet efter det andra på astronomiska belopp. Dessutom helikopterpengar. Var kommer dessa pengar från? Inte har länder en orörd kassakista att bara öppna. Nog är det väl så att detta är ”nya” pengar som skapas? För mej är det då samma sak som att låta sedelpressarna gå. Det har ju många länder redan gjort i många år även utan Corona, men hur kan dessa miljarder med nya pengar undgå att skapa en hyperinflation. Så gick det alltid förr när länder bara tryckte nya pengar?

Vi svarar

Det stämmer mycket väl att staterna inte har kassakistor att använda i detta läge. Istället tar de flesta länder upp lån, inklusive Sverige, genom att emittera obligationer. Dessa köps av investerare men också i ökande utsträckning av centralbanker (i Sveriges fall Riksbanken). Coronakrisen kommer alltså att leda till påtagligt högre statsskulder i de flesta länder.

Högre statsskulder och centralbankernas omfattande obligationsköp är säkert till viss del inflationsdrivande. Men erfarenheten från exempelvis finanskrisen är ju att inflationen inte tog någon vidare fart. Det fanns många som redan då oroade sig för skenande inflation, som alltså inte materialiserades. Även om ju faktiskt tillgångspriser har stigit avsevärt.

Det är många andra faktorer som påverkar den allmänna prisutvecklingen i ekonomin. Vi lever fortfarande i en global värld med omfattande handel vilket håller uppe konkurrensen och pressar ned priserna. Dessa faktorer väntas bestå även efter coronakrisen. Detta är viktiga skillnader jämfört med utvecklingen på 1970- och 80-talen. Då bidrog den höga lönetillväxten till inflation. Med dagens konkurrens, också om arbetskraften, är det svårt att se en sådan lönedriven inflationsutveckling. Därför är min bedömning att vi inte heller denna gång kommer att få en skenande inflation. Och om inflationstrycket skulle stiga kommer ju centralbankerna att ha goda förutsättningar att dämpa detta.

Andreas Wallström, chefekonom Tillbaka till frågorna

Hur påverkas inkomstpension och pensioner i allmänhet av coronakrisen?

Onsdagen den 15 april 2020

Komplett frågeställning

Jag skulle vilja att ni belyser den allmänna situationen gällande Inkomstpension och pensioner i allmänhet. Hur påverkas de av Coronakrisen?

Vi svarar

För det krävs ett större utrymme än vad som medges här.

Inkomstpensionen påverkas främst av konjunkturen och den allmänna löneutvecklingen. Den kan du betrakta som en realobligation. Kort sagt en pension med mycket låg risk. För förmånsbestämda och premiebestämda pensioner gäller andra villkor. Beroende på hur pengarna är placerade påverkas du olika mycket. Är aktieandelen i pensionskapitalet hög är risken hög. Vänd dig till ditt pensionsbolag och fråga vad du har för pension och hur pensionskapitalet är placerat.

Arturo Arques, privatekonom Tillbaka till frågorna

När är det dags att börja köpa in sig i fonder igen? Och vilka?

Onsdagen den 15 april 2020

Komplett frågeställning

Jag sålde alla mina fonder i december för jag tyckte att det var så mycket oro i världen, handelskrig, Brexit mm, samt att jag hade en stor värdetillväxt i fonderna. Nu har fonderna gått ner cirka 30 procent och min fråga är: När ska jag in igen och köpa fonder och i vilka fondslag?

Vi svarar

Synnerligen bra tajming. Det är bara att gratulera!

Osäkerheten är fortfarande stor. Räkna med fortsatt stora svängningar på börsen. Att successivt gå in på marknaden genom regelbundna köp av en portfölj av olika fonder tror jag är en bra strategi. Ett exempel på en sådan portfölj är: en globalfond, en Sverigefond, en Småbolagsfond och en bransch eller tillväxtmarknadsfond om vi pratar aktiefonder. För ditt räntesparande, beroende på storleken på ditt kapital, kan korta räntefonder och sparkonto vara två bra alternativ. Låt gärna någon fond vara en indexfond och var noga med att välja prisvärda fonder.

Vänd dig till din rådgivare som vet hur din ekonomi ser ut och som vet din sparhorisont och kan ta reda på din riskvilja. Din rådgivare kan ge dig råd om vilka fonder du bör ha. Tillbaka till frågorna

Om man sparar långsiktigt, kan man sitta still i båten nu?

Onsdagen den 15 april 2020

Vi svarar

Det beror på din riskvilja och sparhorisont.

Har du lång sparhorisont och har en portfölj vars risk är lägre än din riskvilja kan det vara läge att öka andelen aktier för att på så sätt få upp den förväntade avkastningen.

Har du fortfarande för hög risk i din portfölj kanske du behöver sälja. Men är det så att din portfölj överensstämmer väl med din riskvilja och sparhorisont är det bara att sitta still i båten, med flytvästen på ska tilläggas. Tillbaka till frågorna

Bör man sprida sin risk genom att köpa fonder med utländska aktier? Angående kronkursen.

Onsdagen den 8 april 2020

Komplett frågeställning

Jag går in och köper aktiefonder successivt för närvarande. Ur riskspridningssynpunkt skulle jag behöva köpa fonder med utländska aktier. Men med tanke på den dåliga kronkursen köper jag i alla fall Sverigefonder. Tänker jag rätt?

Vi svarar

Historiskt har det visat sig att den som är långsiktig och sparar regelbundet är den som lyckas bäst på börsen så din strategi att köpa successivt är vettig. Ur risksynpunkt är det bra att ha både tillgångar och skulder i samma valuta. Bor du i Sverige har du med största sannolikhet dina lån och inkomster i kronor. Då är det bra att även spara i tillgångar noterade i kronor. Det finns även fonder som är valutasäkrade men det är ganska ovanligt, exempelvis är inga av Swedbanks aktiefonder valutasäkrade. Samtidigt så ska du vara medveten om att stora internationella ”svenska” bolag har en stor del av sina inkomster från försäljning i andra länder så du påverkas i alla fall indirekt av andra valutor.

Arturo Arques, privatekonom, och Rikard Kull, försäljningschef Swedbank och Sparbankerna Tillbaka till frågorna

Ska man satsa pengar på fonder istället för e-sparkonto nu när börsen har gått ner så mycket?

Onsdagen den 8 april 2020

Komplett frågeställning

Hej! Jag har sparat en liten summa pengar varje månad på ett e-sparkonto till mina barnbarn som nu är 5, 6 och 10 år gamla. Ska man satsa pengarna på några fonder eller liknande nu när börsen har gått ner så mycket eller hur ska man tänka?

Vi svarar

Fortsätt att spara regelbundet. I dagens svängiga börs kommer du att köpa både billigt och dyrt men att alltid pricka botten när du köper och toppen när du säljer händer bara på film. De som någon gång lyckas med det, och det händer också, då handlar det mer om tur än skicklighet.

Arturo Arques, privatekonom Tillbaka till frågorna

Varför stiger börsen med ett höjt råoljepris när många borde vara gynnade av ett lågt pris?

Onsdagen den 8 april 2020

Komplett frågeställning

Jag har en fråga angående börsens rörelser. Av världens alla länder är det bara ett fåtal som producerar och säljer olja. Det är många fler länder som köper olja, och rimligtvis är gynnade av ett lågt oljepris. Man skulle tro att börsen då skulle reagera positivt på ett lågt oljepris. Nu tycks det vara tvärtom? Börsen stiger med höjt råoljepris? Varför?

Vi svarar

I grunden har du rätt i dina antaganden och ett lågt oljepris kommer vara stimulerande för vissa segment. Men rent generellt är effekten på den totala ekonomin mindre av en prisrörelse från 50 USD (amerikanska dollar) till 20 USD än vad det skulle vara från 100 USD till 50 USD. Ett för lågt oljepris är skadligt i sig, då flertalet oljeaktörer helt enkelt inte är lönsamma och därmed inte kan överleva. Vidare så skulle det inte göras några oljerelaterade investeringar vilket exempelvis i sin tur påverkar en hel del av våra svenska cykliska verkstadsbolag. På ett annat plan skulle konkurser inom oljesektorn vara skadligt för delar av kreditmarknaden och banker, och då särskilt inom High Yield obligationer.

Robert Oldstrand, marknadsstrateg Tillbaka till frågorna

Ska man fortsätta spara i räntefond eller flytta pengarna till sparkonto?

Fredagen den 3 april 2020

Komplett frågeställning

Ska jag fortsätta spara i Svensk Likviditetsfond eller kommer den också att rasa? Kanske borde jag föra över allt till privatkonto eller E-sparkonto?

Vi svarar

Beroende på storleken på sparkapitalet kan sparkontot med insättningsgaranti vara ett bra alternativ. Sparkontot ger visserligen ingen ränta men, och det ska inte underskattas, ingen negativ avkastning heller. Penning- och likviditetsfonder är bland det ”säkraste” som finns om man vill spara i fonder. Med dagens låga ränteläge är det svårt att skapa en positiv avkastning. Även om avgiften är låg så är det svårare idag, med dagens ränteläge, att prestera en positiv avkastning. Vill man ha kvar möjligheten till positiv avkastning och samtidigt ha en låg risk är Räntefond Kort Plus (före detta Svensk Likviditetsfond) ett bra alternativ. Vill du ha en mycket låg risk kan Räntefond Kort vara ett bra alternativ.

Arturo Arques, privatekonom.

Svensk Likviditetsfond fusionerades i maj 2014 in i Räntefond Kort Plus. Räntefond Kort Plus är en kort räntefond där ungefär hälften av fonden placeras i företagsobligationer varav en del är placerade i europeiska företagsobligationer. Kreditkvalitén på de papper vi har i Räntefond Kort Plus är hög samtidigt som hälften av fonden är investerad i mycket likvida värdepapper med hög kreditvärdighet såsom svenska bostadsobligationer, statsobligationer och kommunobligationer. Den senaste tidens stora rörelser har påverkat fondens avkastning negativt och fonden har under året sjunkit i värde med knappt 2%, men samtidigt har fondens förräntning och möjlighet till framtida avkastning stigit.

Om du söker en ännu mindre riskfylld fondplacering med mindre kursrörelser har vi Räntefond Kort som har riskklass 1. Räntefond Kort är en räntefond som främst placerar i svenska obligationer och penningmarknadsinstrument utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut, landsting, kommuner, statligt- och kommunalt hel- eller delägda bolag samt banker. Räntefond Kort har stått emot den senaste tidens marknadsturbulens väl. Fonden har en lägre förväntad avkastning jämfört med Räntefond Kort Plus.

Rikard Kull, försäljningschef Swedbank och Sparbankerna.

När man väljer sparform är sparmålet viktigt, pengar du behöver här och nu ska inte vara placerade. Långsiktiga sparmål kan man placera för möjlighet till avkastning, viktigt att tänka på när man placerar är att ha en bra riskspridning. Det klassiska uttrycket ”lägg inte alla ägg i samma korg” går att applicera på sparandet så väl som den stundande påsken.

Tove Zander, ungdomsansvarig. Tillbaka till frågorna

Vilken inriktning på aktier ger bäst resultat på fem års sikt?

Fredagen den 3 april 2020

Komplett frågeställning

När det gäller aktier, vilken inriktning tror ni ger bäst resultat på fem års sikt?

Vi svarar

För det första vill jag uppmuntra din syn på att investera på fem års sikt. Den senaste tidens rörelser visar väldigt tydligt hur fort en omprissättning av aktiemarknaden kan gå. Ser man till utvecklingen på aktiemarknaderna sedan finanskrisen så kan man konstatera att det skett stora förändringar, många av de största bolagen då har fått se sig omsprungna med råge av nya bolag som tagit över tronen som de största bolagen på börserna i takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt med stormsteg.

Likaså har andelen ETF:er, börshandlade fonder, ökat kraftigt även de. Det finns tecken på att den krisen ekonomierna går igenom nu kan komma att öka på utvecklingstakten framöver. Det är med andra ord inte omöjligt att vi kommer få se olika trender utvecklas starkt under kommande år, även om det finns andra mer ”klassiska trender” som åldrande befolkning, automation, infrastruktur m.m. som också ser ut att kunna växa starkt framöver.

Likaså finns det argument för olika regionala marknader. Jag tror att den viktigaste delen, om man inte har ett väldigt stort aktieintresse, är att spara brett i fonder, gärna mot olika regioner och kanske också vissa specifika branscher om man tror på någon specifik sådan. Det finns många osäkerhetsmoment framöver, men om man som du siktar på att spara minst fem år så finns det mycket som talar för aktier under den tidsperioden.

Johannes Bjerner, investeringsstrateg. Tillbaka till frågorna

Är det läge att byta till ISK (Investeringssparkonto) nu?

Fredagen den 3 april 2020

Komplett frågeställning

Hej. Nu när börsen har gått ner kraftigt, är det då ett bra tillfälle att byta ut sina fonder och aktier från det gamla servicekontot till sparande via ett ISK-konto trots att det utlöser en reavinst? Och har det också att göra med sparhorisont?

Vi svarar

Att passa på att kvitta vinster mot förluster för att sedan föra över likviden in på ett Investeringssparkonto (ISK-konto) är något jag rekommenderar till långsiktiga aktie- och aktiefondsparare. Det har jag nyligen själv gjort.

Arturo Arques, privatekonom.

Vill man byta skal för sitt sparande har det historiskt sett varit bra att göra det när börsen går sämre. Att flytta över sparandet så att det schablonbeskattas kan vara en möjlighet i det läget vi befinner oss i nu.

Tove Zander, ungdomsansvarig. Tillbaka till frågorna

Hur ska man som sparar regelbundet/månadsvis tänka?

Onsdagen den 1 april 2020

Komplett frågeställning

Jag har ett sparande till barnbarnen, nu 12 och 14 år. Jag sparar 95 procent i aktieplaceringar och 5 procent ränteplacering. Innan börsraset hade jag 96 000 kronor och nu är de nere i 74 000 kronor. Betalar inte in något längre. Hur ska jag göra?!? Hade tänkt att dom får beloppet när de fyller 18 år.

Vi svarar

Sätt beloppen i perspektiv och tänk på vad alternativet hade varit över en längre tid. Stirra dig inte blind på den kortsiktiga nergången, vad har uppgången varit sedan starten är det viktigaste fokuset. Att få en stor summa pengar bara för att man fyller 18 år är inte alltid den bästa lösningen, här är det viktigt att tänka efter som förälder och även diskutera med sina barn vad det är tänkt att pengarna ska räcka till. Kanske kan man få en utbetalning varje månad för att dryga ut studiebidraget. Eller förväntas det av barnet att fortsätta spara så att pengarna växer till en kontantinsats. Ta en dialog och se det inte som att just 18-årsdagen måste vara slutet på sparandet.

Tove Zander, ungdomsansvarig

Fortsätt spara regelbundet. Nu står kurserna lågt och över tid har det visat sig att den som sparar regelbundet och är långsiktig är den som lyckas bäst med dina placeringar.

Om barnen ska få pengarna när de är myndiga är det fortfarande lång tid kvar. Tänk på att spara i ditt namn. Av egen erfarenhet kan jag säga att alla barn inte är mogna vid 18 års ålder.

Arturo Arques, privatekonom Tillbaka till frågorna

När kommer Swedbank Trading igång igen?

Onsdagen den 1 april 2020

Komplett frågeställning

När tror ni er ”tradingverksamhet” kommer igång igen? Gillar att följa era case.

Vi svarar

Tack, och kul att höra att du uppskattar Swedbank Trading.

För närvarande råder en exceptionell osäkerhet på aktiemarknaden, där börsen rör sig väldigt mycket från dag till dag. Denna slagighet skapar en ytterst svårt marknadsmiljö för den typ av korttidshandel som utgör basen för Swedbank Trading. Anledningen till detta är att samtliga Trading case som lanseras ur ett riskperspektiv har en förutbestämd nivå för stop loss, vid vilken tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås. De stora marknadsrörelser som nu sker från dag till dag riskerar därmed att utlösa dessa uppsatta nivåer för stop loss, utan att någonting egentligen hänt vare sig fundamentalt eller sentimentsmässigt i respektive bolag.

Av den anledningen är vi för stunden mer restriktiva med att lansera nya Trading case inom ramen för Swedbank Trading. Vad vi nu skulle vilja se för att åter börja lansera denna typ av affärsidéer, där vi letar efter prismässig bekräftelse i fundamentalt intressanta bolag, är att den stora slagigheten på börsen kommer ner och att marknadssentimentet därmed börjar stabiliseras.

Då marknadsrörelserna är mycket stora ser vi dock att denna handelsmiljö kan erbjuda bra tillfällen att agera ur ett längre perspektiv och dagligen publicerar vi uppdaterade fundamentala bolagsanalyser.

Martin Hallström och Robert Oldstrand, marknadsstrateger

Missa inte att prenumerera på Swedbank Trading och Teknisk Analys för OMXS30


För att inte missa när nya Trading Case lanseras kan det vara en god idé att prenumerera på Swedbank Trading via mejl. Det också vara av intresse att prenumerera på den Teknisk Analysen för OMXS30, då den allmänna börsutvecklingen är av stor vikt för mer kortsiktig aktiehandel.
Anmäl dig här

Om Swedbank Trading


I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga Trading Case en nivå för stop loss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås. Tillbaka till frågorna

Vad händer med inflationen nu om det blir brist på varor och tjänster?

Onsdagen den 1 april 2020

Komplett frågeställning

Hej. Vad tror ni kan hända med inflationen nu när det kan bli brist på varor och tjänster? Finns det risk för hyperinflation?

Vi svarar

Coronakrisen kan även förväntas ha effekter på inflationen. I närtid förväntas den lägre efterfrågan i ekonomin dämpa inflationstrycket. Men på sikt skulle krisen kunna leda till stigande priser och därmed inflation. Detta skulle kunna ske om efterfrågan i ekonomin börjar stiga snabbt, bland annat som följd av stimulanserna från centralbanker och regeringar, samtidigt som utbudet av varor och tjänster inte förmår stiga lika snabbt.

Minskad global handel skulle också kunna bidra till stigande inflation om företag väljer att flytta produktion till länder där lönekostnaderna är högre. Men även om detta skulle kunna leda till högre priser på vissa varor så bedömer jag att detta inte kommer att påverka den totala inflationen i någon större utsträckning. Trots vissa motgångar på sistone talar det mesta för att globaliseringen är här för att stanna, vilket kommer att hålla ned inflationen.

Andreas Wallström, chefekonom Tillbaka till frågorna

Har börsen nått sin bottenpunkt? Är det tid för "bottenfiske"?

Tisdagen den 31 mars 2020

Komplett frågeställning

Vilka tecken finns för att börsen nått sin absoluta bottenpunkt och det således kan vara tid för så kallat "bottenfiske"? Var hittar man "fyndbolag/-fonderna"?

Vi svarar

När vi neutraliserade tillgångs- och regionallokeringen för tre veckor sedan var det i ett läge då vi ansåg att osäkerheten var exceptionell. Sedan dess har smittspridningen fortsatt, stora delar av världsekonomin har mer eller mindre stängt ned och rekordmånga personer runt om i världen befinner sig i någon form av karantän. Finansmarknaderna behöver sannolikt mer klarhet i hur framtiden kan te sig för att finna tillbaka till en mer långsiktig optimism med mer normala dagliga rörelser. Vi tror tyvärr inte att vi redan är där, utan vi ser förra veckans rally snarare som ett björnmarknadsrally och förväntar oss att det fortsatt kommer vara turbulent framöver.

Risken är förhöjd att uppgången, driven av fyndköpare, hopp relaterade till stimulansåtgärder, omallokering hos pensions- och tillgångsallokerare endast var ett tillfälligt skifte av balansen mellan köpare och säljare. Det skulle i så fall vara just ett så kallat björnmarknadsrally som nära nog alltid kunnat skönjas i tidigare historiska björnmarknader. Vi är med andra ord av uppfattningen att det ännu inte är läge för generellt bottenfiske. Det finns inga signaler om stabilisering i smittspridning vare sig i Europa eller USA.

Utöver signaler kring detta letar vi tecken på hur och när nedstängda delar av ekonomin kan tänkas öppnas upp igen. Det blir helt avgörande för arbetet att uppskatta den ekonomiska effekten av pandemin och den grunden behövs sannolikt för att stabilisera en finansmarknad som till stor del fortfarande famlar i blindo. I våra produkter Sektorfavoriter och i Fokusportföljen hittar ni alltid aktier som vi anser är intressanta givet förutsättningarna.

Läs senaste Sektorfavoriter
Läs senaste Fokusportföljen

Mattias Isakson, aktiestrateg Tillbaka till frågorna

Hur agerar Swedbank Robur angående innehavet i sina fonder i den oro som råder?

Tisdagen den 31 mars 2020

Komplett frågeställning

Jag har en del sparande i Swedbanks fonder Småbolag Sverige och i Teknologifonden. Hur agerar fonder som dessa i den typ av oro och osäkerhet som råder just nu? Säkrar denna typ av fonder upp sitt innehav och går in i säkrare placeringar, räntefonder etc., eller ligger man kvar med samma aktier, som gått upp relativt mycket och relativt snabbt innan? Hur fonderna agerar här kan ju avgöra om när man anser det rätt / vågar köpa tillbaka eller investera i fler andelar.

Vi svarar

Tack för din fråga! De fonder du beskriver ovan är några av våra aktivt förvaltade aktiefonder. I fondernas fondbestämmelser framgår vad de får placera i. Man kan säga att det är ramarna för det uppdrag som spararna i fonden gett till förvaltaren.

Definitionen av en aktiefond är att de, enligt sina fondbestämmelser, måste placera sina tillgångar i aktier och därför kan de inte (som blandfonder) välja att placera en del av sina tillgångar i exempelvis räntefonder när det är skakigt på aktiemarknaden. Utifrån ramarna som förvaltaren får ska han eller hon sedan försöka att göra så bra investeringar som möjligt för att spararna ska får så stor avkastning som möjligt på pengarna de satt in i fonden.

Kassan i våra aktiva aktiefonder har under den senaste perioden tillfälligt varit något större än normalt. Vi har haft en större kassa dels för att vi känt en oro över utvecklingen på marknaden, dels för att kunna utnyttja tillfället att köpa bra bolag på attraktiva nivåer.

Vi har två typer av teknologifonder, Ny Teknik som placerar i mindre och medelstora bolag där merparten investeras på den nordiska marknaden och Technology som placerar på den globala marknaden ofta i större bolag med merparten placerat på den amerikanska marknaden. Nedan har du länkar till artiklar där vi intervjuar förvaltarna av Småbolagsfond Sverige, Ny Teknik och Technology och hur de hanterat den stökiga marknaden.

Intervju med Henrietta Theorell, förvaltare av Småbolagsfond Sverige
Intervju med Henrik Nyblom, förvaltare av Ny Teknik
Intervju med Kristofer Barrett, förvaltare av Technology
Läs mer om skillnaderna i våra två olika teknologifonder

Frida Söderlind, Client Solutions, Swedbank Robur Tillbaka till frågorna

Hur ska man agera när det är turbulent även på räntemarknaden?

Tisdagen den 31 mars 2020

Komplett frågeställning

Hej. Att det är turbulent på aktiemarknaden är ju inget nytt, men tyvärr även på vissa räntemarknader. (Tänker på de fondbolag som stoppat handel). Det finns många produkter där det inte finns ett konto att nyttja, (avtalspension, premiepensionen med flera). Vad skall man råda?

Vi svarar

Rådet är att köpa korta räntefonder med hög kreditsäkerhets, det vill säga penningmarknadsfonder och korta räntefonder. Även om räntan är noll eller till och med lite negativ är noll mer än minus. Och en liten negativ avkastning bättre än en stor negativ avkastning…

Andelen räntebärande och aktier bör alltid utgå från din riskvilja och sparhorisont. Utgå från 50/50 om du har 5-10 års sparhorisont. Öka andelen aktier ju längre sparhorisont du har. Dock sällan eller aldrig över 85-90 procent.

Har du kortare sparhorisont än 5 år bör du vara försiktig med att ha aktier/aktiefonder. Utgå från 30 procent. Beroende på din riskvilja kan du öka eller minska andelen räntebärande. Har du kortare sparhorisont än 2 år och har en låg eller normal riskvilja bör du undvika aktier/aktiefonder.

Arturo Arques, privatekonom Tillbaka till frågorna

Hur kommer Corona-krisen påverka fastighetsmarknaden i Sverige de kommande åren?

Fredagen den 27 mars 2020

Komplett frågeställning

Hur tror ni att Corona-krisen kommer att påverka fastighetsmarknaden i Sverige de kommande åren? Är Corona det som får fastighetsbubblan att spricka?

Vi svarar

Få branscher kommer undan Corona-krisen, inte heller svensk fastighetsmarknad. Däremot räknar jag med att fastighetsmarknaden drabbas i mindre utsträckning än andra branscher. Det lär dock skilja sig åt mellan bostadsmarknaden och marknaden för kommersiella fastigheter, där den senare riskerar att drabbas hårdare då vissa kunder tappar betalningsförmåga. Regeringens stödpaket väntas dock lindra denna effekt.

Vad gäller bostadsmarknaden bedömer jag att aktiviteten, det vill sägas antalet transaktioner, kommer att sjunka påtagligt under de närmsta månaderna. Däremot tror jag inte vi kommer att se så stora prisförändringar. Visst nedåttryck på kort sikt på grund av försiktighet och ökad arbetslöshet men fortsatt låga bostadsräntor väger emot. Flera hushåll slipper nu också amorteringskravet vilket väntas underlätta. På sikt väntas även fundamentala faktorer som ökad befolkning och låga bostadsräntor ge stöd åt priserna. Min egen, och de flesta ekonomers, syn är för övrigt att det inte är någon bubbla på fastighetsmarknaden utan att priserna kan motiveras. Tillbaka till frågorna

Hur och när uppdateras procentsatserna på fonder?

Fredagen den 27 mars 2020

Komplett frågeställning

Har en fundering över mitt investeringssparande. Hur och när uppdateras procentsatserna på mina fonder? Jag har tex Swedbank Robur access USA som har gått ner cirka 8 procent idag. Dock ser jag exempelvis att Dow Jones ligger på +7 procent idag. Så hur korrelerar dom? Och om jag ska sälja min fond, får jag de priset som står då?

Vi svarar

Priset (kurserna) på fonderna uppdateras bara en gång per dag och för Access USA bestäms det utefter det värde som fondens innehav har klockan 16:00 (svensk tid) varje handelsdag. Kursen uppdateras sedan i fondlistor och i internet- och mobilbank efter klockan 19:30. Under de senaste veckorna extremt stora kursrörelser har kurserna några gånger publicerats senare på kvällen. Om du säljer din fond får du det pris som sätts och avspeglar innehavens värde klockan 16:00. Har du lagt din säljorder efter kl 16:00 blir priset den kurs som sätts kl 16:00 följande handelsdag.

Angående exemplet att fonden gått ner 8 procent medan Dow Jones stiger kraftigt så är det olika dagar som jämförs. Nedgången med 8 procent är utvecklingen per igår, det vill säga mellan priset på fonden mellan i förrgår och igår, medan uppgången på 7 procent kommer att reflekteras i priset på fonden per idag. Dow Jones och fondens index MSCI USA kan avvika en del, eftersom sammansättningen mellan indexen skiljer sig åt, men det skulle aldrig skilja så mycket. Indexet S&P500 som oftare än fondens index refereras till i media har en sammansättning som är mycket lik MSCI USA. Tillbaka till frågorna

Varför har fonden Swedbank Robur Bas Ränta sjunkit så mycket?

Fredagen den 27 mars 2020

Komplett frågeställning

Hur kan det komma sig att fonden Swedbank Robur Bas Ränta har rasat så mycket? Trodde jag gjorde ett bra val när jag tog bort pengar från aktiefonder innan det stora raset. Övriga räntefonder har gått ned cirka 2 procent. Måste vara mycket för en fond med riskklass 2?

Vi svarar

Swedbank Robur Bas Ränta är en räntefond som i sitt normalläge till knappt hälften består av svenska långa och korta räntebärande obligationer och resten är främst europeiska företagsobligationer (valutasäkrade till svenska kronor). Rörelsen vi sett på kreditmarknaden de senaste veckorna är den snabbaste rörelse så långt tillbaka vi kan mäta. Denna kraftiga, snabba och oväntade marknadsrörelse har påverkat kursen på Bas Ränta relativt mycket. Samtidigt har fondens förräntning och möjlighet till framtida avkastning stigit i och med nedgången.

Ta gärna del av en artikel publicerad idag på morgonen där fondens förvaltare förklarar utvecklingen lite mer detaljerat.
Förvaltarkommentar till utvecklingen i Bas Ränta

Om du söker en ännu mindre riskfylld fondplacering med mindre kursrörelser har vi Räntefond Kort som har riskklass 1. Läs mer om den här:
Räntefond Kort har stått emot turbulens på marknaden väl Tillbaka till frågorna

Varför vill man stoppa utdelningarna?

Fredagen den 27 mars 2020

Komplett frågeställning

Jag funderar över varför man vill att banker och företag inte ska ha aktieutdelningar i år, eftersom de är beräknade på fjolårets siffror? Och dessutom får väl de flesta idag en bit av kakan vad gäller utdelningar eftersom pensionssystemet är uppbyggt på fonder. Så min fundering där är varför man vill stoppa utdelningarna? Jag förstår oron i dessa osäkra tider och att många stoppar sina utdelningar för att säkra ekonomin, men förstår inte varför de företag och banker som känner att de har en finansiell styrka inte ska kunna ge utdelning?

Vi svarar

Sett till en normal värld så har företagen i nuläget generellt sett väldigt starka balansräkningar, vilket skulle borga för utdelningar till aktieägarna och precis som du tar upp i din fråga är ju utdelningarna baserade på föregående års vinster.

För några veckor sedan sa vi att risken för inställda utdelningar var låg. Men inbromsningen som sker i världen nu är unik i sin styrka, vilket gör osäkerheten exceptionellt hög, och många företags kassaflöden har försvagats kraftigt eller rent av försvunnit helt. Samtidigt kvarstår mycket av kostnaderna, något som bland annat innebär kraftigt ökande antal konkurser. I ett sådant läge kan en balansräkning som ser stark ut relativt snabbt urholkas. Att som bolagsledning i ett sånt osäkert läge skifta ut pengar till aktieägarna är en manöver där de lätt kan hamna i ett läge där det ses som gravt oansvarigt om det dröjer för bolagets kassaflöden att återkomma. Detta gör att många ledningar tar det säkra för det osäkra och håller inne utdelningen.

Utöver det kan man som bolagsledning hamna i en svår sits om man behöver/vill ta del av de stödåtgärder som stater och centralbanker genomför, genom att först dela ut pengar till aktieägarna för att sen låta skattebetalarna rädda bolaget från en potentiell konkurs. Det är en debatt som ingen bolagsledning vill ta. Detta är de starkaste anledningarna till att allt fler bolag håller inne med utdelningarna i vår, men det hindrar inte att det kommer komma extrautdelningar framöver om det skulle vara så att det blir en relativt snabb återgång till en normal ekonomi. Tillbaka till frågorna

Barnets sparpengar oroar mig!

Torsdagen den 26 mars 2020

Vi svarar

Vi befinner oss just nu i en mycket speciell situation. Världens börser rör sig i en rasande fart och tyvärr inte bara uppåt, något vi de senaste åren nästan tagit för självklart. För dig som sparar till dina barns framtid är det nu viktigt att fundera, när ska dina barn få ta del av pengarna? Är det så att barnet inom en överblickbar framtid faktiskt kommer att behöva pengarna har bankens råd, även innan krisen, varit att slå av på risktakten. Sparpengar som inte har en lång tidshorisont ska inte utsättas för för mycket risk. Med tanke på att det kan svänga och det kan svänga snabbt, då vill du inte att sparpengarna riskerar att tappa i värde. Med det sagt vad gör jag som barnsparar idag? Här kommer en checklista med frågor du kan svara på och sedan fundera över vad ditt svar säger dig.

- Behöver barnet pengarna inom en överblickbar framtid?
- Tror jag att världens börser kommer återhämta sig?
- Vad är alternativet till det sparandet jag idag har för mitt barn?
- Har jag en bred riskspridning i sparandet eller behöver något förändras? Tillbaka till frågorna

Hur hanterar ni stora utflöden i era fonder?

Torsdagen den 26 mars 2020

Vi svarar

Till följd av de stora slagen vi sett på marknaden de sista veckorna har vi sett större flöden, både utflöden och inflöden. Dessa flöden har vi kunnat hantera utan störningar. Swedbank Robur har arbetat länge, både inom förvaltningen samt inom risk- och compliance- (regelefterlevnad) verksamheterna, med att säkerställa gedigna processer för att kunna hantera stora in- och utflöden i våra fonder.

Sammantaget sker det en skarpare genomlysning inom hela Investment Management, ner på förvaltarnivå, med fokusering på hela investeringsprocessen inklusive riskhanteringen. En viktig del av riskhantering är likviditetsaspekterna i varje portfölj. Här jobbar varje team och varje förvaltaransvarig både kortsiktigt och mer strategiskt. I det kortsiktiga arbetet tittar vi på olika scenarier för inflöden och utflöden givet dess korrelation med marknadens upp eller nedgång. Rent konkret betyder det att förvaltare ser över sin likviditetssituation, säkerställer att det finns likvida innehav i fonden, att det finns en god riskspridning genom olika innehav, en god diversifiering av fondens innehav, att kassan och andra likvida medel är tillräckliga för att möta eventuella utflöden.

Det finns också regler för varje mandat när det gäller hur mycket eller hur lite kassa man kan ha i fonden. Viktigt att komma ihåg är även att olika tillgångsslag och olika fonder har olika likviditetsutmaningar, alltså kan kostnaden för att likvidera delar av portföljen var större eller mindre.

Man ska också komma ihåg att för fonder som investerar i risktillgångar, säg aktier, så betyder en större del likvida medel i fonden en sämre avkastning för fonden när aktiemarknaden stiger i värde… Detta blir framför allt påtagligt över längre perioder av börsuppgångar. Tillbaka till frågorna

Vad innebär målkurs och hur lång är tidshorisonten?

Torsdagen den 26 mars 2020

Komplett frågeställning

Jag är inne på er rekommendationslista och tittar. Jag undrar vad målkurs innebär. Hur lång är tidshorisonten?

Vi svarar

Målkursen, eller riktkursen som den också kallas, är det fundamentala motiverade värdet på en aktie utifrån bolagets förväntade vinster och tillväxt. Målkurserna är på 12 månaders sikt. Vad du skall tänka på att just nu har vi en extremt osäker miljö gällande bolagens vinster med tanke på de åtgärder man gör för att dämpa smittspridningen av Coronaviruset. Men räkna med att det kommer nedjusteringar av målkurserna i så gott som alla bolag på rekommendationslistan kommande veckor i takt med att analytikerna tar ned förväntningarna på vinsterna för 2020 och möjligtvis 2021.

Här hittar du Rekommendationslistan Tillbaka till frågorna

Vilka ämnen kan man fråga om?

Torsdagen den 26 mars 2020

Vi svarar

Marknaden, börs, bolag, fonder och fondsparande, pension, sparande generellt och till unga, teknisk analys, konjunktur, räntor med mera.

Ja alltså det mesta inom spara och placera. Tillbaka till frågorna

Gör aktiv fondförvaltning någon skillnad i en nedåtgående ekonomi?

Onsdagen den 25 mars 2020

Vi svarar

Aktivt förvaltade fonder sköts av en eller flera förvaltare av kött och blod som jobbar ”hands on” med att hitta de bästa placeringarna givet de förutsättningar som de har i sin fond. Det är alltså ingen dator eller algoritm som är programmerad att identifiera aktier och ta köp- eller säljbeslut när de uppfyller vissa kriterier (även om förvaltarna såklart har datorer till hjälp i sina analyser). De aktiva förvaltarnas mål är att få bättre avkastning än sitt jämförelseindex. Tanken är alltså att de ska gå bättre än den marknad som de är inriktad på. Det gäller självklart även när marknaden går ner.

Just nu jobbar våra aktiefondförvaltare därför stenhårt med att både utvärdera bolag som de redan äger för att få en bild av hur de mår och samtidigt hålla koll på om det uppstår några intressanta köpmöjligheter nu när många bolag följer med ner kursmässigt utav bara farten när marknaderna rasar. De kan som sagt använda datorer för att få en snabb överblick på bolagen, men de ringer också runt och pratar med ledningarna. I vissa fall, när det behövs, kommer de även med råd och tips på hur företagen bättre kan klara sig igenom krisen. Allt för att säkerställa att fondernas aktier ska klara sig så bra som möjligt. I och med att de inte måste följa något index kan de också välja de branscher som de tror kommer att klara sig bättre och i våra globalfonder även de regioner som de tror har bäst förutsättningar att ta sig genom krisen.

För att inte bli förblindade av all information som kommer timmer för timme (och ibland minut för minut) fokuserar de mycket på sina långsiktiga investeringsprocesser. Rekommendationen för sparare i aktiefonder är att vara investerade i minst fem år och våra förvaltare utgår därför från att spararna i de fonderna är långsiktiga när de utformar sin investeringsstrategi. Därför lyfter de blicken när det är skakigt för att se hur de långsiktiga trenderna ser ut och om det uppstår några tänkbara nya trender i det som händer på marknaden.

Vi tror och hoppas att allt det sammantaget kommer att göra skillnad och att våra aktiva aktiefonder kommer gå bättre än sina respektive marknader som helhet. Tillbaka till frågorna

Hur förbereder man sin ekonomi för sämre tider?

Onsdagen den 25 mars 2020

Vi svarar

Privatekonomen svarar


Gör en hushållsbudget och beräkna kostnader för boende, mat, hygienartiklar, läkemedel, kläder, nöjen och sparande. Beräkna vad som är nödvändiga levnadskostnader.

Lägg upp ett regelbundet sparande. Allt sparande är bättre än inget sparande. Försök att spara 10 procent av lönen efter skatt.

Prioritera en sparbuffert på minst två månadslöner efter skatt eller en sparbuffert som motsvarar dina nödvändiga levnadskostnader för tre månader.

- Är du löntagare var med i a-kassa
- Har du en månadslön på över 25 000 kronor i månaden, teckna en inkomstförsäkring.

Behöver du dra åt svångremmen?


- Gör matlåda
- Inför ett allmänt köpstopp – handla bara det som är absolut nödvändigt
- Pausa eller avsluta abonnemang du kan vara utan
- Sälj av prylar du inte använder eller behöver
- Se över lån, hyreskontrakt, leasingavtal etc.
- Försök jobba extra

Ungdomsansvarig svarar


Gör en privatbudget och var stenhård mot dig själv vilka kostnader som du har idag är livsnödvändiga och vilka kostnader har du bara för att det är nice och sätter guldkant på vardagen. Det är här man kan göra skillnad för sig själv och prioritera efter sina egna förutsättningar. Jag själv skulle ganska snabbt kunna göra några insatser, dra ner på antalet streamingtjänster, växla ner från premiumabonnemang till basic. Jag skulle kunna kapa mitt månadskort på SL till förmån för cykeln och springturer och då kunna klara mig på endast reskassa. Men en sak jag aldrig kommer dra ner på är sparandet till mig själv, det är långsiktigt och det är för att jag över tid ska ha pengar som växer, även om det just nu känns som det bara minskar. Därav blir det långsiktiga tankarna kring det sparandet jag har idag än mer viktigt. Tillbaka till frågorna

Varför pumpas det in så mycket pengar i ekonomin (börsen) för tillfället?

Onsdagen den 25 mars 2020

Vi svarar

Det finns i vissa fall situationer skäl att låta konjunkturnedgångar värka ut, att låta dem ha sin gång och inte aktivt försöka parera med offentliga medel. Tanken är att mindre produktiv verksamhet slås ut, och att denna i ett senare skede ersätts med mer produktiv verksamhet.

Just med corona-krisen tycker jag dock att det verkligen finns skäl att stötta ekonomin med aktiv finanspolitik. Det handlar tydligt om en stor chock som tillfälligt drabbar verksamhet som bara för några veckor sedan var mycket värdefull. För att undvika kapitalförstöring och att enskilda hushåll drabbas finns det därför goda argument för mer stimulanser från politiskt håll.

Läs mer i artikeln: Ekonomier i fritt fall – räkna med enorma satsningar
Se programmet om Swedbanks konjunkturanalys: Swedbank Economic Outlook 25 mars 2020 Tillbaka till frågorna

Varför sjunker även fastighetsaktier och -fonder?

Onsdagen den 25 mars 2020

Komplett frågeställning

Hej, Såg att man kunde skicka in frågor till Aktiellt. Min fundering är vad det är som gör att även fastighetsaktier och -fonder rasar som de gör. Fastigheter borde rimligen vara en lägre risk i tider som dessa?

Vi svarar

Fastighetsaktier och fonder har precis som du konstaterat fallit väldigt kraftigt under de senaste veckorna. Anledningen till detta är flera och man ser tydliga mönster att investerare har sålt av inte bara aktier i bred utsträckning utan även andra tillgångsslag. Den annars första och sannolikt främsta anledningen var att fastighetsaktier var väldigt högt värderade fram tills att oron eskalerade på marknaderna för några veckor sedan. En hög värdering i sig behöver inte vara ett problem men när saker går åt fel håll så innebär det att fallet tenderar att bli desto större.

Utöver det så finns det också en oro kring hur Coronaviruset kommer att påverka realekonomin. Är det så att ekonomin står inför en lågkonjunktur eller rent av inför en kraftig lågkonjunktur så kommer det givetvis påverka näringslivet med bland annat kraftigt ökade konkurser. Något som i sin tur givetvis också kommer att påverka fastighetsbolagen, och då dessa många gånger är högt skuldsatta så blir det kraftiga svängningar i lönsamheten både när det går bra och när det går dåligt.

Viktigt att notera är att de olika fastighetsbolagen skiljer sig rätt mycket åt sinsemellan.

Läs mer om fastighetssektorn:
Fastighetssektorn och coronaviruset
Överdriven pessimism kring fastighetsaktier
Kommentar om Fastighetsfonden: Två korta frågor till fondförvaltare Fredrik Mattsson Tillbaka till frågorna

Hur ska man i dagsläget tänka kring korta räntefonder?

Tisdagen den 24 mars 2020

Komplett frågeställning

Hur ska man i dagsläget tänka kring korta räntefonder? Vissa av dessa har tillfälligt stoppats för handel och jag undrar om man behöver vara orolig för en kraftig förlust trots en sparhorisont på 2-3 år. Visserligen har regeringen utlovat stora stödpaket till företag, men frågan är hur länge kommer stödet att räcka egentligen?

Vi svarar

Privatekonomen svarar


Orolig eller inte - andelen räntebärande placeringar beror på din riskvilja, sparhorisont och ekonomi i övrigt. Generellt gäller att ju högre kreditrisk du väljer desto lägre andel kan du ha. Vad som är rätt balans mellan aktier och räntebärande och kreditrisk på dina ränteplaceringar är individuellt. Har du en hög riskvilja och inte har en för hög andel företagsobligationer kanske du kan ligga kvar. Har du en för hög andel företagsobligationer, kort sparhorisont och ligger med en hög andel aktier, bör du kanske sälja. Eftersom jag inte vet något om dig eller dina placeringar är det omöjligt att ge dig några konkreta råd om köp eller sälj.

Robur svarar


Korta räntefonder skiljer sig mycket åt mellan de olika fondbolagen. Vi har två korta räntefonder Swedbank Robur Räntefond Kort är en fond som har riskklass 1 och har stått emot den senaste tidens marknadsturbulens väl, fonden placerar i obligationer med hög kreditvärdighet. Swedbank Robur Räntefond Kort Plus har vi ungefär hälften av fondens medel placerade i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, vilket innebär att den är lite mer riskfylld och har sedan årsskiftet fallit med ca 1,5 %. Vi tror inte du behöver oroa dig för ”kraftiga” förluster i någon av dessa fonder med en sparhorisont på 2-3 år.

Läs mer om Räntefond Kort: Räntefond Kort har stått emot turbulensen på marknaden väl
Läs mer om företagsobligationsfonder: Aktuell information gällande våra företagsobligationsfonder Tillbaka till frågorna

Hur ska man tänka angående sitt pensionssparande nu?

Tisdagen den 24 mars 2020

Vi svarar

Har du långt kvar till pension, fortsätt spara regelbundet. Undantaget är om du saknar en sparbuffert på två till tre månadslöner efter skatt. Sparbuffert ska alltid prioriteras först.

Går du i pension om några år och har fortfarande en hög andel aktier behöver du fråga dig om det är ett uttryck för att du har en hög riskvilja eller helt enkelt för att du tagit för hög risk. Ligger du med för hög risk i ditt sparande har du inget val, minska mer risken. Tillbaka till frågorna

Kan man återuppta sitt månadssparande i aktiefonder med hög risknivå (5-7) trots dessa oroliga tider?

Tisdagen den 24 mars 2020

Vi svarar

Ja, om du har en måttlig till hög riskvilja och har en lång sparhorisont. Den som sparar regelbundet under långtid är den som lyckats bäst på börsen. Tillbaka till frågorna

Vad anser ni om läget på börsen nu? Hur ska man tänka?

Tisdagen den 24 mars 2020

Vi svarar

Aktiemarknaden har fallit dramatiskt på kort tid. Vinstförväntningarna har börjat skruvas ned men den närmaste tiden kommer det komma mycket mer nedjusteringar.

Bolagsanalytiker, precis som aktiestrateger, har väldigt lite att basera sina antagande på i nuläget. Det innebär att det är omöjligt att svara på frågan om aktiemarknaden är billig eller inte. Oavsett anser vi att det är för tidigt att börja med brett bottenfiske av aktier i det här läget. Den exceptionella osäkerheten som råder behöver minska något först.

För den långsiktige investeraren kan det dock vara läge att fundera över nivån på sitt månadssparande, men det är i allra högsta grad ett helt individbaserat val i detta läge. För att skapa en mer ihållande stabilitet på aktiemarknaden krävs sannolikt signaler om en stabilisering i smittspridningen.

Med det sagt, behöver alltså inte svaga signaler från ekonomin eller från bolagen tvunget pressa ner aktiemarknaden mer, den har redan tagit relativt mycket höjd för att det skall komma. Vi förblir neutrala till aktiemarknaden i vår tillgångsallokering och behåller även vår neutrala regionallokering. Tillbaka till frågorna