Aktiellt använder cookies för inloggning, anpassning och statistik. För att besöka Aktiellt måste du tillåta cookies och samtycka till att de används.
Ok, jag samtycker Läs mer om vår användning av cookies

Ränteplaceringar

Ränteplaceringar passar dig som vill placera med låg risk. Ränteplaceringars låga risk gör dem lämpliga som basen i ett sparande eller ett bra sätt att få ränta på pengar som snart ska användas till annat.

Läs mer om ränteplaceringar Läs mer om Bankkonton

Fonder

En fond är en samling av olika värdepapper så som svenska och utländska aktier, obligationer och andra räntebärande placeringar. Du som sparar i en fond är delägare i fondens förmögenhet. En fond kan vara inriktad på en eller flera marknader eller branscher. Några exempel på fondtyper är aktiefond, blandfond, räntefond, fond-i-fond och hedgefond.

Läs mer om fonder Till Fondskolan

Aktier

Att förvalta sitt sparkapital själv är både roligt och stimulerande men det ställer även en del krav för att lyckas över tiden. Du behöver sätta av en del tid och engagemang. Här kan du läsa mer om aktieanalys eller ta del av Aktieskolan.

Läs mer om aktier Läs mer om aktieanalys Till Aktieskolan

ETF - Börshandlade fonder

Det finns många fördelar med att handla med ETF:er. En ETF kombinerar flera egenskaper som finns hos både fonder och aktier. Förenklat kombinerar ETF:er aktiens handelsmöjligheter och fondens riskspridning. En ETF följer utvecklingen på exempelvis ett underliggande index, en råvara eller en korg av tillgångar och finns noterad på en börs.

Läs mer om ETF:er

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är placeringar som kombinerar olika finansiella produkter där avkastningen är knuten till en eller flera marknader. SPAX passar dig som vill ha både trygghet och möjlighet i din placering. Med SPAX kan du flyga högt och långt men ändå landa mjukt.

Läs mer om SPAX Aktuella erbjudanden

Warranter

En warrant är en börsnoterad lång option och priset på en warrant bestäms av flera olika faktorer, till exempel lösenpris och återstående löptid. Innan du börjar handla med warranter bör du veta hur de fungerar och vad som påverkar priset.

Läs mer om Warranter Till Warrantskolan Till Analysverktyget

Optioner

Med optioner kan du köpa eller sälja ett värdepapper till ett förutbestämt pris under en förutbestämd tidsperiod. Optioner passar både dig som vill öka din avkastning och minska risken i din värdepappershandel. Det beror på hur du väljer att använda dem.

Läs mer om optioner och terminer Till Optionsskolan