Global Impact förvaltar idag totalt X kr. Det innebär att fondens del av bolagen per år förväntas:

Rengöra & distribuera dricksvatten.
Motsvarar cirka
personers årliga förbrukning av vatten för mat och dryck.
Generera material för återanvändning.
Motsvarar ungefär
personers totala mängd avfall under ett år.
Producera förnybar energi.
Motsvarar ungefär
svenska hushålls årliga energi­förbrukning.
Behandla avloppsvatten.
Motsvarar cirka
svenska hushålls årliga utsläpp av avloppsvatten.
Investera i medicinsk forskning och utveckling.
*
Gör en egen beräkning

Gör en egen beräkning:

kr
kr per månad i
% per år

Så här har vi räknat:

Siffrorna för att beräkna den positiva inverkan från bolagens produkter och tjänster visar en historisk ögonblicksbild av portföljbolagens produktion inom dessa områden i relation till fondens ägarandel (antal aktier) i bolagen. De faktiska värdena kommer att variera i takt med att bolagens produktion förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Datan som ligger till grund för denna beräkning kommer dock endast att ändras en gång per år. Även växelkursförändringar påverkar mätningen. Viktigt att notera är att kopplingen mellan faktiskt effekt av att investera i fonden och de mått som presenteras är indirekt och sker via ägarandelar i portföljbolagen. Därför avråder vi exempelvis från att måtten används för klimatkompensation.

Beräkningar baserade på genomsnittligt marknadsvärde och innehav under 2018.