Swedbank TV

25 augusti 2020

Ekonomisk återhämtning på tunn is

De ekonomiska utsikterna har förbättrats under sommaren. Återhämtningen står på stabilare grund men behöver fortfarande stöd från den ekonomiska politiken. Statsskulden i Sverige har ökat under krisen, men kostnaderna för krisstöden blir mindre än …
22 juni 2020

Genovas vd, Michael Moschewitz, intervjuas inför bolagets notering av sta…

Genova äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Bolaget är inriktade på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen. Genovas stora portfölj av egna bygg…
22 juni 2020

Genovas vd, Michael Moschewitz, kort om bolaget och kommande notering.

Genova äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Bolaget är inriktade på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen. Genovas stora portfölj av egna bygg…
23 april 2020

Tre frågor till Robert och Mattias

Hur ser Stockholmsbörsens p/e-tal totalt sett ut efter q1? Aktiemarknaden har gått bra senaste veckorna, har det vänt eller är det ett ”Björnmarknadsrally”? I dessa orostider ska man fokusera på stora bolag, medelstora eller små bolag? Robert Oldst…
14 april 2020

Tre frågor till Andreas

Finns det en smärtgräns för hur mycket regeringen kan stötta ekonomin, hur förändras arbetsmarknaden till följd av coronakrisen och är butiksdöden här? Swedbanks Andreas Wallström svarar på frågor.
14 april 2020

Tre frågor till Johannes och Robert

Varför stiger börsen med ett höjt råoljepris när många borde vara gynnade av ett lågt pris? När kommer Swedbank Trading igång igen? Vad innebär målkurs och hur lång är tidshorisonten? Johannes Bjerner och Robert Oldstrand resonerar och diskuterar
7 april 2020

Swedbank - Frågor och svar med Andreas Wallström tf chefekonom

Vad är helikopterpengar, hur påverkas bostadsmarknaden av coronakrisen och borde regeringen göra mer för att stimulera ekonomin? Swedbanks Andreas Wallström svarar på frågor om det ekonomiska läget.
21 januari 2020

Swedbank Economic Outlook - januari 2020

Den globala ekonomin andas tillfälligt ut. Trots att riskerna och obalanserna finns kvar väntas en försiktig optimism prägla världsekonomin det närmaste året. Sverige ser också ut att få en hygglig utveckling även om konjunkturen dämpas och arbetsl…
25 november 2019

Fastpartners vd, Sven-Olof Johansson, intervjuas inför nyemission och not…

Fastpartner äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på expansiva orter. Ca 85 procent av hyresintäkterna kommer från Storstockholmsområdet och fastighetsbeståndet består av drygt 200 fastigheter med ett värde om ca 27 miljarder. Fast…
18 september 2019

Akelius vd, Pål Ahlsén, kort om bolaget och notering av bolagets D-aktie

Akelius är ett svenskt bostadsfastighetsbolag som grundades 1994 och har sedan des vuxit till att omfatta cirka 47 tusen lägenheter till ett totalt fastighetsvärde om 12,2 miljarder euro. Huvudfokus är att förvalta bostadsfastigheter i växande stor…
18 september 2019

Akelius vd, Pål Ahlsén, intervjuas inför nyemission och notering av bolag…

Akelius är ett svenskt bostadsfastighetsbolag som grundades 1994 och har sedan dess vuxit till att omfatta cirka 47 tusen lägenheter till ett totalt fastighetsvärde om 12,2 miljarder euro. Huvudfokus är att förvalta bostadsfastigheter i växande sto…
11 juni 2019

K2A:s vd, Johan Knaust, kort om bolaget och kommande notering.

K2A är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på egenproducerade, välplanerade, hållbara och Svanenmärkta hyresbostäder för alla typer av boenden. Prioriterade marknader är Mälardalen och ett antal utvalda universitets- och högskoleorter.
11 juni 2019

K2A:s vd, Johan Knaust, intervjuas inför notering av bolagets B-aktie

K2A är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på egenproducerade, välplanerade, hållbara och Svanenmärkta hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget kombinerar bostadsportföljen med samhällsfastigheter för att stärka det löpande kassafl…
19 december 2018

Förvaltarnytt från Robur - December 2018

Intervju med Johan Söderström, förvaltare av Technology och Ny Teknik
Gå till Arkivet för fler sändningar och vidare filtreringsmöjligheter