Swedbank TV

8 september 2020

Ny våg av oro på börsen - Utblick analyserar

Börsturbulensen som Swedbank flaggade för i uppdateringen av Investeringsstrategin slog in i slutet av förra veckan, då samtliga börser backade. Vad var det som hände, och kan vi vara på väg in i en ny period av börsoro? Se detta och mer i veckans …
1 september 2020

Utblick – strategi vid frånkopplade finansmarknader

Massiva stimulanser och insatser från centralbankerna har lett till en stark återhämtning på finansmarknaderna, samtidigt som realekonomin fortsätter präglas av hög osäkerhet. Hur kan man agera under dessa förhållanden? I veckans Utblick är fokus p…
27 augusti 2020

Hur klarar sig de mindre bolagen i Tillväxtmarknaderna?

Bolag i tillväxtmarknader och småbolag brukar röra sig mer, både uppåt och nedåt på börsen. Lyssna på vad Swedbank Roburs förvaltare för småbolag inom Emerging Markets har att säga om hur de klarat sig den senaste tiden och läget framåt.
11 augusti 2020

Strategifokus i säsongens första Utblick

Säsongens första Utblick inleds med att marknadsstrateg Robert Oldstrand summerar den positiva marknadsutvecklingen under sommaren. Därefter presenterar aktiestrateg Mattias Isakson den dagsfärska uppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi, p…
7 juli 2020

Strategifokus i säsongens sista Utblick

Veckans Utblick fokuserar på den mycket spännande uppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi. Experterna Johannes Bjerner och Mattias Isakson summerar ett halvår på börsen som troligtvis kommer gå till historien, och förklarar varför aktier nu…
16 juni 2020

Utblick - sektorrotation på skakig midsommarbörs

Förra veckans börsoptimism dämpades något av dystra prognoser från den amerikanska centralbanken och tilltagande virusoro. Dessutom skedde en så kallad sektorrotation på börsen, från tillväxtbolag till värdebolag. Vad innebär då detta, och hur kan …
4 juni 2020

Microcapbolag, en lång och intressant resa

Swedbank Robur förvaltar fonder som investerar i så kallade microcapbolag. Lyssna vidare här på vad vår fondförvaltning fokuserar på vid sådana investeringar.
29 maj 2020

Digital utveckling driver tekniksektorn

Teknologisektorn har gått bra under en längre tid och även klarat sig i nedgången. Lyssna på Swedbank Roburs förvaltare som berättar om framtidens trender och drivkrafter i ett globalt perspektiv.
14 maj 2020

Risker och möjligheter för Tillväxtmarknaderna

Corona, oljepris och handelshinder har påverkat länderna i Tillväxtmarknaderna. På vilket sätt, samt risker och möjligheter för framtiden kan ni få veta mer om. Lyssna på vad Swedbank Roburs förvaltare har att säga om läget.
6 maj 2020

Tematisk förvaltning in i framtiden

Att hitta bolag som gynnas av strukturella förändringar i samhället är något man fokuserar på inom aktieförvaltningen på Swedbank Robur. Det har varit en bra strategi i rådande marknad, här får ni höra mer om dessa intressanta teman.
29 april 2020

Tufft läge i Europa

Nedstängningen i Europa får konsekvenser både för bolag och befolkning. Att jobba hemifrån är en av de trender som säkert kommer bestå. Lyssna på vad Swedbank Roburs förvaltare har att säga om läget.
23 april 2020

Svenska småbolag som klarat stormen

Kan förra årets vinnare även klara sig i dagens oro? Här får ni höra Swedbank Roburs syn på svenska småbolag och hur vi ser på framtiden för dem.
14 april 2020

Nya möjligheter för teknikbolagen?

Teknikfonder har varit populära att spara i under många år. Lyssna på Swedbank Roburs förvaltare inom denna sektor för att höra hur framtiden ser ut när många förändrar sitt sätt att leva och arbeta med hjälp av tekniken.
8 april 2020

Utvecklingen för fonder med företagsobligationer

Vi har sett stora rörelse inte bara på aktiemarknaden utan även på kreditmarknaden. Bakgrunden till denna utveckling och vad vi ser framåt beskrivs av Swedbank Roburs förvaltare för företagsobligationer. Lyssna på vad som hänt och hur Centralbanker…
8 april 2020

Lågt oljepris ger både för och nackdelar

Fonder med stor exponering mot Ryssland påverkas mycket av det prisfall vi sett den senaste tiden. För att få veta mer om dess effekter och hur den globala Coronaepedemin påverkar marknaderna i öst intervjuar vi här Swedbank Roburs förvaltare på de…
8 april 2020

Tre snabba frågor till Mattias och Robert

Hur ser ni på börsen? Varför sjunker fastighetsaktier och varför stoppar man utdelningarna? Mattias Isakson och Robert Oldstrand resonerar och diskuterar
Gå till Arkivet för fler sändningar och vidare filtreringsmöjligheter