Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier och fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer

Aktie-TV - Vårens stora aktiefrossa

Publicerad torsdagen den 9 maj 2019
Aktie-TV bjuder som vanligt på en kavalkad av högaktuell information och inspiration om marknaden, aktier, fonder och sparande. JM, Stora Enso, Boliden och Electrolux VD:ar ger sin syn på utvecklingen i deras bolag just nu och framåt. Analytiker från Kepler Cheuvreux kommenterar och motiverar rekommendationen för bolagen.

Från Robur ger förvaltaren Ingemar Syrèhn en aktuell uppdatering om Sverige- och Exportfonden. Du möter också Roburs aktiechef, Stefan Sundblom, som gör en djupdykning bland småbolag. Och sist men inte minst diskuterar Roburs VD, Liza Jonson, hållbarhet och avkastning.

Givetvis tar vi också en resa runt jorden för att ta tempen på konjunkturen. Bankens strateger guidar oss om värdering, teman och vilka intressanta bolag de ser just nu på den svenska aktiemarknaden. De ger även en uppdatering av bankens Investeringsstrategi och hur man kan fördela sina pengar mellan tillgångsslagen.

Swedbanks privatmarknadschef Eva Trouin diskuterar kvinnligt sparande och ger tips om hur man kommer igång. Tove Zander, VD för Unga Aktiesparare, pratar om vikten av att börja spara i tid, varför aktier är ett intressant placeringsalternativ och varför ”ränta på ränta” är så bra. Som vanligt kommer också ”tips från coachen” som kan underlätta och ge inspiration till ditt sparande.

Väl mött!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan