Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier och fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer

Aktie-TV - vårens stora börsfrossa

Onsdagen den 13 maj 2020
Aktie-TV bjuder på högaktuell information och inspiration om marknaden, aktier, fonder och sparande. Vi lever i en speciell tid där covid-19 påverkar oss både personligt och den värld vi lever i. Hur ska man se på börsen och världsekonomin i dessa tider? Hur påverkar allt som händer dina placeringar?

Vi kommer att träffa Nyfosa, Nobina och Ahlstrom-Munksjö som kommer att ge sin syn på utvecklingen just nu och framåt. Våra analytiker kommenterar och motiverar rekommendationerna för bolagen och vi kommer också att göra djupdykningar i verkstads-, fastighets- och skogssektorn för att se hur statusen är där.

Från Robur gör förvaltaren Henrietta Therorell, Småbolag Sverige, ett nedslag bland de mindre bolagen och lyfter några av sina favoriter. Kristoffer Barret kommer att utveckla hur han hanterar Roburs Globalfond när alla marknader svänger upp och ned. Mattias Häggblom, förvaltare för Robur Medica, kommer att ge oss en uppdatering om hur han ser på läkemedelssektorn.

Vi tar också en resa runt jorden för att ta tempen på konjunkturen och guidar dig genom bankens aktuella Investeringsstrategi, synen på aktiemarknaden och vilka sektorer samt bolag som kan vara intressanta att placera i. Utöver detta kommer våra experter att försöka bena ut hur corona påverkar marknaden, konjunkturen och den egna ekonomin just nu och i ett längre perspektiv.

Swedbanks Privatekonom Arturo Arques och Madelén Falkenhäll diskuterar den ständigt aktuella frågan om pension och ger tips på hur man själv kan göra ett stresstest samt hur man kan tänka sparande under den turbulenta tid som är just nu. Vi kommer även att diskutera företagsobligationsfonder och mycket mer.

Väl mött!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan