Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer

Tudelade finansmarknader – hitta rätt med Utblick

Publicerad tisdagen den 2 juni 2020
Investeringsstrategin för juni är publicerad och Swedbank står kvar vid en övervikt i krediter och svag undervikt i aktier. Varför får du svar på i veckans Utblick, som lägger fullt fokus på Investeringsstrategin. Experterna Mattias Isakson och Johannes Bjerner går igenom bakgrunden till rekommendationerna. Dessa grundar sig nämligen i alltifrån tilltagande geopolitisk oro till risker för att de realekonomiska chocker som coronakrisen vållat världen åter kan göra sig påminda på börsen.
Kolla in samlingssidan för Investeringsstrategin

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan