Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer

Glädje på börsen - Utblick analyserar

Publicerad tisdagen den 9 juni 2020
Optimismen på världens börser tilltog ytterligare under förra veckan, och särskilt för det amerikanska aktieindexets S&P 500:s del får man nu gå tillbaka till början av åttiotalet för att hitta en liknande period. Anledningarna är bland annat uppmuntrande statistik och fortsatta centralbanksåtgärder.

Men hur hållbara är börsuppgångarna, och hur kan man tänka och agera som investerare? Detta är ett par av de spännande frågor som aktiestrateg Mattias Isakson och marknadsstrateg Robert Oldstrand svarar på i veckans inslag av Utblick. Som också handlar om byten i Sektorfavoriter, utvecklingen på olje- och valutamarknaderna, och mycket mer.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan