Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer

Utblick - sektorrotation på skakig midsommarbörs

Publicerad tisdagen den 16 juni 2020
Förra veckans börsoptimism dämpades något av dystra prognoser från den amerikanska centralbanken och tilltagande virusoro. Dessutom skedde en så kallad sektorrotation på börsen, från tillväxtbolag till värdebolag. Vad innebär då detta, och hur kan man agera som sparare? Det får du reda på i veckans spänningsfyllda inslag av Utblick, med investeringsstrategerna Johanna Högfeldt och Johannes Bjerner.
Dessutom görs förändringar bland aktierna i Swedbanks Fokusportfölj. Läs mer här

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan