Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Läs mer

Exklusiv intervju med Adam Schatz, VD på BHG Group

Publicerad fredagen den 20 november 2020
Aktie-TV har fått en exklusiv intervju med BHG Group:s VD, Adam Schatz, som bland annat berättar om varför bolaget är nordens största e-handelsbolag inom konsumenthandel och om närvaron i stora delar av Öst- och Centraleuropa. Han utvecklar vilka de fyra strategiska hörnpelarna är, hur konkurrenssituationen ser ut och om en eventuell framtida geografisk expansion. Idag har bolaget över en miljon produkter i sortimentet och här ser man en möjlighet till ett än bredare sortiment som ska ge en fortsatt tillväxt. I intervjun utvecklar Adam Schatz bolagets vision - ”We make living easy” – och vad det innebär för att fortsätta växa bolagets affär. Kolla gärna in hela Aktie-TV och bolagssidan via länkarna nedan.
Se hela Aktie-TV Se bolagssidan för BHG Group

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan